KONTAKT

LIGA MORSKA I RZECZNA
Zarząd Okręgu Mazowieckiego
 
ul. Szanajcy 14/63
03-901 Warszawa

tel.  22 353 84 95