DOKUMENTY

DOKUMENTY LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ:

STATUT
LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

 LMiR Statut XIX Zjazd listopad 2007 pobierz...

 Spis treści:
Rozdział I
1. Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
2. Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
3. Rozdział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA LIGI
4. Rozdział V WŁADZE NACZELNE LIGI
5. Rozdział VI OKRĘGI LIGI
6. Rozdział VII ODDZIAŁY LIGI
7. Rozdział VIII KOŁA LIGI
8. Rozdział IX KLUBY LIGI
9. Rozdział X MAJĄTEK I FUNDUSZE LIGI
10. Rozdział X ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LIGI
11. Rozdział XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 Deklaracja członka zwyczajnego. pobierz...

 Deklaracja członka wspierającego. pobierz...

III KRAJOWE FORUM WODNE
23-25 marca 2009R.
RAWA MAZOWIECKA

 PREZENTACJA Z WYSTĄPIENIA pobierz...
 

     M E M O R I A Ł

w sprawie rozwoju śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądowej

 pobierz...

  :