Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu Mazowieckiego

 

Skład

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej wybrany

na Walnym Zebraniu Delegatów OM.LMiR w dniu 28.12.2017 roku.

Ukonstytuował się w dniu 02.01.2018r. na posiedzeniu zarządu.

 

 

 

 

PREZES OKRĘGU LMiR

kpt. ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz

V-ce Prezes ds. edukacji,

kultury i mediów


kmdr. dr Kowalewski Józef

V-ce Prezes ds. imprez

na wodzie i Flisów


kpt.ż.ś. Pielaciński Jerzy

SEKRETARZ ZARZĄDU


mgr Potapowicz Hanna

SKARBNIK ZARZĄDU


mgr.inż. Lulis Roman

CZŁONEK ZARZĄDU


płk.mgr Cieślak Stanisław Andrzej

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Parzychowski Krzysztof

CZŁONEK ZARZĄDU


por.ż.ś. Pielacińska Marianna

CZŁONEK ZARZĄDU

 

mgr Kasińska Elżbieta

CZŁONEK ZARZĄDU

 

mgr Różański Paweł

Zarząd jednogłośnie powierzył obowiązki koordynatora Okręgu Mazowieckiego ds. obchodów 100-lecia LMiR Kol. Andrzejowi Cieślak.

 

Komisja Rewizyjna OM.LMiR.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

kpt.ż.w. Krawczyk Andrzej

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

mgr Bielski Dariusz

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Jastrzębski Maciej