KMDR POR. ADAM RESZKA (1929 – 2011) WSPOMNIENIE

24 grudnia 2019 minęła 90-rocznica urodzin kmdr. por. kpt. ż. ś. mgr. Adama RESZKI – Kawalera PIERŚCIENIA HALLERA i Krzyża PRO MARI NOSTRO - największego autorytetu w dziedzinie żeglugi śródlądowej z przełomu XX i XXI stulecia, człowieka, który stał się legendą za życia.

Urodzony w Budach Grabskich k. Skierniewic w rodzinie o silnych tradycjach narodowych i ziemiańskich – syn prawnika Władysława RESZKI – wychowany na najlepszych wzorcach aksjologicznych, w których uwzględnia się tradycję, kulturę, gruntowne wykształcenie oraz najwyższe normy etyki.

W młodości, należał do harcerstwa i Ligi Morskiej i Kolonialnej, a w czasie okupacji był członkiem konspiracyjnych Szarych Szeregów, a potem Armii Krajowej. W nocy z 20 na 21 maja 1945 – uczestniczył w ataku na obóz NKWD – kryptonim „Kompina”. Ataki miał na celu odbicie grupy ludzi przeznaczonych na zsyłkę na Syberię.  Komandor opisał szczegółowo tło historyczne oraz przebieg akcji w swoim niepublikowanym opowiadaniu Rozmyślania w „dole po kartoflach” z roku 2010.

Po wojnie, ukończył Męskie Liceum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, a następnie, po zaliczeniu cyklu studiów oraz po przedłożeniu i obronie pracy dyplomowej, której promotorem był prof. Kazimierz MICHAŁOWSKI, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat później, kmdr RESZKA ukończył również pedagogikę na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Oficerską Szkolę Kwatermistrzowską w Poznaniu.

Jego zamiłowanie do sportów wodnych (pływanie i wioślarstwo – uprawiane w latach młodzieńczych na rzece Rawce), praktyka zdobyta, jako junga na wiślanych statkach parowych oraz charakter pracy magisterskiej na temat skórzanych lodzi Eskimosów (łączącą elementy archeologii, kultury materialnej oraz nautologii) zadecydowały o Jego przyszłym profilu zawodowym.

Ważnym elementem Jego biografii była funkcja kierownika obiektu Złota Kaczka. Ten okres w życiu Komandora trafnie opisuje kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS z Płocka w swoich wspomnieniach:

… śp. Adama Reszkę poznałem na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Wtedy, jako młody, nienagannie ubrany w marynarskim mundurze wówczas jeszcze bez oficerskich szlifów, był kierownikiem - szyprem "Złotej Kaczki". Była to nieduża holenderska barka typu tjalk, ocalała po wojnie w płockim porcie handlowym. Barkę tą przeholowano do warszawskiej Stoczni Czerniakowskiej, gdzie została przystosowana do teatralnych przedstawień, niosąc oświatę i kulturę wzdłuż nadwiślańskich miast i miasteczek. "Złota Kaczka" cała pomalowana na biało ze złoconymi falszburtami, chodziła, jako wystawa Polskiej Sztuki Ludowej, na której na górnym pokładzie (nadbudówki) widniał baner "Teatr Ziemi Mazowieckiej".
To właśnie tu na "Złotej Kaczce" przycumowanej do czerwińskiego przyczółka po raz pierwszy byłem w teatrze - na wodzie, na sztuce "Pan Jowialski"…

Jako pedagog, historyk kultury materialnej - nautolog i wybitny znawca żeglugi śródlądowej, oraz członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni, miał szczególne predyspozycje by przez wiele lat pracować w Wojskowym Instytucie Historycznym oraz dla Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej. Jednakże, szczególnej satysfakcji dało Mu kolejne wyzwanie zawodowe, jakim była funkcja pedagoga, a następnie dyrektora Filii Wrocławskiego Technikum Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. O tym okresie również wspomina kpt. FIDELIS:

…”Był rok 1962, Pan Adam Reszka pracował w filii Wrocławskiego Technikum Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Nie tylko ja, ale wielu moich kolegów wytrwaliśmy w tym zawodzie do końca zawdzięczając to naszemu niezastąpionemu, całym sercem oddanemu tematyce żeglugowej nawigacji - po rzekach polskiego śródlądzia. I choć wiślane baty, krypy, szkuty, galary i barkasy już się skończyły, wciąż Pan Adam, na swoich wykładach, z ogromną pasją do tych tematów wracał. Według mnie, był jedynym, aktywnym autorytetem, był przepełniony wiedzą i żeglugową pasją od wczesnej młodości do ostatnich swoich dni”…

W latach 1981-1994, kmdr por. Adam RESZKA sprawował funkcję Szefa Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 2 (później Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie).  Stanowisko to było wysoce odpowiedzialne, jako że wymagało, między innymi, dogłębnej znajomości Prawa Administracyjnego i Wodnego, przepisów żeglugowych i wymogów eksploatacyjno-technicznych obiektów pływających oraz wymagań dotyczących kwalifikacji załóg pływających. Szczególna odpowiedzialność spoczywała na Komandorze w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.   Kmdr por. RESZKA, równocześnie prowadził wykłady z przedmiotów teoretycznych na kursach na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej oraz pełnił funkcję v-ce przewodniczącego lub przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na terenie całego kraju.

Przez cale swoje życie był orędownikiem pełnej rewitalizacji żeglugi na Wiśle, jej kaskadyzacji oraz racjonalnego prowadzenia gospodarki na wodach śródlądowych. W swoich przesłaniach, zawsze kierował się europejską zasadą zrównoważonego rozwoju, a swoim oponentom ze środowisk pro-ekologicznych, często zacietrzewionym, przedstawiał racjonalne, logiczne argumenty w sposób klarowny, z wielką kulturą i spokojem.

Po przejściu na emeryturę, wtedy kmdr ppor. RESZKA podjął niezwykle odpowiedzialne zadanie. Po wyznaczeniu przez Zarząd Główny ówczesnej Ligi Morskiej na funkcję Szypra Generalnego Wiślanego Flisu, Komandor sprawnie przeprowadził szereg operacji nautycznych po wodach śródlądowych, a częściowo również na wodach morskich – których celem było propagowanie wśród społeczeństwa idei odrodzenia żeglugi na Wiśle i innych rzekach oraz ich wykorzystania dla celów gospodarczych i turystyczno- rekreacyjnych. Największe operacje Flisu Wiślanego miały miejsce w latach 1995, 1996, 1997, 1999 i 2000. W uznaniu zasług dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, w czerwcu 1999, Minister Obrony Narodowej mianował Adama RESZKĘ na stopień komandora porucznika. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego miała miejsce przed rozpoczęciem Operacji Flis Wiślany 1999 w Warszawie, na pokładzie statku MS PILICA, zacumowanego na przystani przy bulwarze koło Mostu Poniatowskiego. Dokument wręczył Mu ówczesny Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony i również Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Bronisław KOMOROWSKI.

Liga Morska i Rzeczna również wyraziła uznanie dla dokonań kmdr por. Adama RESZKI, jako że stal się recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO, a 10 lutego 2010 został Kawalerem PIERŚCIENIA HALLERA.

Podsumowaniem Jego dorobku życiowego był traktat zatytułowany Wiślane statki i techniki nawigacyjne od XVI do XX wieku wydany przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku kilka miesięcy po śmierci Autora. Było to zwieńczenie kilkunastu lat intensywnej pracy nad kwerendą, analizą rozmaitych tekstów (niektóre musiał sam tłumaczyć z hanzeatyckiej odmiany języka niemieckiego – z czym zawodowi germaniści nie byli sobie w stanie poradzić ze względu na terminologię). Spisał liczne relacje ustne. Sam naszkicował wiele rycin i osobiście wykonał wykresy teoretyczne oraz wyprowadził wzory empiryczne.

Kmdr por. RESZKA, oprócz posiadanej szerokiej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, miał kilka pasji, spośród których ważne miejsce zajmowało pszczelarstwo. Jego pasieka dostarczała Mu, nie tylko wybornego miodu (zwłaszcza gryczanego), ale również wiele satysfakcji. Komandor sprawnie posługiwał się narzędziami stolarskimi i ciesielskimi – wybudował drewniany dom w Budach Grabskich niedaleko ojcowizny. Był bardzo muzykalny. Potrafił grać na skrzypcach, pikulinie, trąbce i harmonijce, która mu towarzyszyła w długich rejsach.

Gdyby kmdr por. Adam RESZKA żył dzisiaj, miałby 90 lat. Niestety, odszedł na wieczną wachtę 8 maja 2011 w wieku 82 lat. Wielka szkoda, bo odszedł od nas autentyczny „guru”, profesjonalista, erudyta, życzliwy i szlachetny człowiek.

 

 

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym

Nowym 2020  Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę  składa:


Zarząd Okręgu  Mazowieckiego
Ligi Morskiej i Rzecznej

 

 

 


 

Obchody Dnia Świętej Barbary w Płocku

Czwartego grudnia 2019 roku w Płockiej Katedrze o godzinie 18 00 odbyła się Płocka Wodniacka Barbórka. Mszę świętą koncelebrował Ksiądz Biskup Senior Roman Marcinkowski, Ksiądz Infuat Profesor Wojciech Góralski Ksiądz Kanonik Stefan Cegłowski Proboszcz Parafii Katedralnej i wielu innych księży.

Organizatorami tradycyjnie są Towarzystwo Przyjaciół Płocka, Bractwo Świętej Barbary, Koło Płockie Ligi Morskiej i Rzecznej, Parafia Katedralna i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Tegoroczna Barbórka była już siódmą po jej reaktywacji przez płockich wodniaków. Barbórka Wodniacka w Płocku była tradycją która narodziła się w dziewiętnastym wieku i była kultywowana do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Później wraz z zamieraniem żeglugi tradycja ta zanikła. Została reaktywowana wraz z Bractwem Świętej Barbary siedem lat temu.W Wodniackiej Barbórce uczestniczą Płoccy Wodniacy, Żeglarze, Motorowodniacy, Armatorzy, Ratownicy i wszyscy miłośnicy rzeki.

Uczestniczyły Poczty sztandarowe :

  • Płockie Towarzystwo Wioślarskie
  • Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Klub Olimpijczyka
  • NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów
  • Historyczne Sztandary Bractwa Świętej Barbary z początku XX w.
  • Sztandar Świętej Barbary z Parafii Świętego Benedykta w Płockim Radziwiu

Po Mszy Świętej odbył się koncert Kameralnego Zespołu Wokalnego Płockiego Ośrodka.

 

WIZYTA KPT. Ż. W. EUGENIUSZA DASZKOWSKIEGO W WYSZKOWIE

W dniach 20-21 listopada 2019, w Wyszkowie – swoim rodzinnym mieście - przebywał kpt. ż. w. doc. Eugeniusz DASZKOWSKI (rocznik 1930). Jest On postacią bardzo znaną w środowisku oficerów Marynarki Handlowej – były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, doświadczony nawigator PMH, który na polskich i zagranicznych jednostkach docierał do najdalszych zakątków świata, Kawaler Pierścienia Hallera oraz Krzyża „PRO MARI NOSTRO”, pisarz-marynista – członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich, autor 24 wydanych pozycji literackich (dwudziesta piąta pozycja ukaże się w roku 2020).

Bezpośrednią okazją wizyty Kapitana w Wyszkowie była promocja Jego ostatniej książki pt. „Rejs do Dżeddy”. Dżedda – na międzynarodowych mapach nawigacyjnych Jeddah (jęz. ang.) - to miasto portowe w Arabii Saudyjskiej – stanowiące niejako bramę dla wyznawców Allaha w ich świętej pielgrzymce z miasta Mekki do miasta Medyny. W książce, autor opisuje doświadczenia i szczególne perypetie polskiego kapitana zmuszonego do pracy na jednostce pływającej, nie tylko z niewykwalifikowaną załogą, ale również przy braku wymaganych certyfikatów okrętowych. Jednocześnie, autor uwypukla różnice kulturowe oraz kontrastuje systemy wartości uznawane przez marynarzy europejskich i ich arabskich kolegów.

Promocja publikacji miała miejsce w Audytorium im. prof. Ludwika Maciąga w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie. Sala zapełniła się, nie tylko osobami z wyszkowskiego establishmentu, ale również autentycznymi entuzjastami literatury marynistycznej. Nie zabrakło młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli środowisk żeglarskich.  Spotkanie prowadziła Dyrektor Biblioteki mgr Małgorzata ŚLESIK-NASIADKO, a kpt. DASZKOWSKI nie tylko barwnie przedstawił swoje morskie doświadczenia, ale również podzielił się swoimi refleksjami na temat Wyszkowa – miasta swojego dzieciństwa i młodości. Nie zabrakło pytań, na które autor udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Niespodzianką wieczoru był olbrzymi tort w kształcie książki, którego porcje wystarczyły dla wszystkich zgromadzonych w Audytorium. Fundatorem tortu był burmistrz Wyszkowa mgr Grzegorz NOWOSIELSKI w przededniu 90. urodzin Kapitana.
Nie zabrakło gromkiego 100-LAT oraz braw. Należy dodać, ze sprawy logistyczne związane z pobytem kpt. DASZKOWSKIEGO w Wyszkowie zostały sprawnie opanowane przez dr Andrzeja SAWICKIEGO i jego małżonkę dr Halinę LENARD-SAWICKĄ. Na spotkaniu w dniu 20 listopada, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes OM LMiR oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – przewodniczący Komisji rewizyjnej OM LMiR wraz z małżonką. Obecni byli również mgr Elżbieta KASIŃSKA – członek Zarządu Głównego LMiR oraz mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI – członek Głównej Komisji Rewizyjnej LMiR.

Drugi dzień pobytu kpt. DASZKOWSKIEGO – to głownie podróż sentymentalna, a Kapitanowi towarzyszył kmdr Józef KOWALEWSKI. Kpt. DASZKOWSKI obejrzał miejsca pamięci, tablice pamiątkowe nad Bugiem oraz postawił znicze na grobach swoich bliskich i odwiedził groby kolegów na najstarszym cmentarzu w Wyszkowie na Nagórzu. Kapitan również objechał Rybienko Leśne, gdzie nie przebywał od kilkudziesięciu lat. Na godz. 11.30, zaplanowane było spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie, gdzie autor spotkał się z młodzieżą szkolną. Spotkanie było prowadzone przez Dyrektora Szkoły mgr Wiesława PASKA. Młodzież szkolna wysłuchała wspomnień Kapitana z okresu Jego młodości w Wyszkowie i zadała konkretne pytania na temat Jego służby na morzu. Na zakończenie, ofiarowano Kapitanowi piękny bukiet kwiatów, a młodzież odśpiewała 100 LAT. Należy podkreślić fakt, że młodzież szkolna była znakomicie przygotowana do spotkania i wykazała wysoki poziom kultury osobistej.

Panu Kapitanowi w przededniu 90-tej rocznicy urodzin życzymy dobrego zdrowia i kolejnych sukcesów literackich. Kpt. ż. w. Eugeniusz DASZKOWSKI jest bezsprzecznie ikoną Polskiej Marynarki Handlowej i taką pozostanie.

 

 

 

XXIII WALNY ZJAZD LIGI MORSKIEJ I RZECZENEJ

Zgodnie ze Statutem LMiR, organizacja nasza zobowiązana jest, co cztery lata rozliczyć poszczególne struktury z działalności w okresie mijającej kadencji, odbyć walny zjazd oraz dokonać wyboru nowych władz naczelnych organizacji. Stosowanie do powyższych ustaleń, w dniu 16 listopada 2019 (sobota) w Auli Mniejszej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni miał miejsce XXIII Walny Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zjazd poprzedziła uroczysta msza odprawiona w Kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie w intencji LMiR.  Jednym z koncelebransów w nabożeństwie był Kapelan Krajowy LMiR ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – również delegat na Zjazd.

XXIII Zjazd LMiR rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru organizacyjnego, a poczet stanowili mgr Gabriela ANTOS (dowódca), mgr Elżbieta KASIŃSKA (asystent) i mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI (chorąży) – poczet występujący w pełnym umundurowaniu. Następnie, wykonano „Hymn do Bałtyku”, który jest oficjalnym hymnem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Prezes LMiR kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI powitał delegatów, ligowców oraz osoby zaproszone. Wśród gości XXIII-go Zjazdu LMiR znaleźli się, między innymi: wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Szef Centrum Operacji Morskich, kmdr dr hab. inż. Bartłomiej PĄCZEK – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, kmdr dr Kazimierz PULKOWSKI – Szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów, Czesław NOWAK – działacz opozycji w okresie PRL oraz poseł na Sejm RP, kpt. ż. w. prof. dr Daniel DUDA – Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Witold GÓRSKI - Podsekretarz Stanu ds. gospodarki morskiej i transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2003-2005,  gen. ZP Stanisław ŚLIWA – Prezes Związku Piłsudczyków RP, Bogusław WITKOWSKI – Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz kpt. ż. w. inż. Józef SZYŁEYKO – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Na Zjeździe, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR i kmdr dr Józef KOWALEWSKI – V-ce Prezes (jako delegaci) oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI - V-ce Prezes, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu.

W trakcie pierwszej części Zjazdu (przed przerwą), miało miejsce uroczyste wyróżnienie dwojga działaczy LMiR godnością Członka Honorowego. Osoby te, wielce zasłużone dla Ligi, ze względu na stan zdrowia musiały zrezygnować z pełnionych funkcji. Są to dr Elżbieta MARSZAŁEK – V-ce Prezes LMiR oraz mgr inż. Stefan WASILJEW – członek Sądu Koleżeńskiego LMiR oraz Kapituły Wyróżnień.  Prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej KRÓLIKOWSKI złożył podziękowania obojgu recipientom, a następnie wręczył najwyższe wyróżnienie LMiR – tj. Pierścień Hallera Czesławowi NOWAKOWI wielce zasłużonemu pracownikowi i działaczowi związkowemu branży portowej na Wybrzeżu.

W kolejnym etapie Zjazdu, Prezes LMiR przedstawił delegatom obszerne sprawozdanie Zarządu Głównego z prowadzonej działalności organizacji w kadencji 2015-2019. W wystąpieniu kpt. KRÓLIKOWSKIEGO, znaczna część poświęcona była realizacji obchodów Stulecia LMiR, które przypadły na rok 2018 i obejmowały wiele istotnych wystąpień publicznych i wydarzeń oraz wielce udanych i spektakularnych przedsięwzięć odbywających się w całym kraju i podkreślających rolę LMiR w budowaniu Polski Morskiej.  Prezes LMiR osobiście podziękował szefom poszczególnych struktur organizacji za sprawną realizację statutowych zadań w minionej kadencji.

Po przerwie, sprawozdania za czteroletni okres kadencji złożyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzy KWACZYŃSKI oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kmdr Edward KINAS, po czym, zgodnie z programem Zjazdu, miała miejsce dyskusja, w której uczestniczyło kilkunastu delegatów i gości.

Po spełnieniu wymogów formalnych, poszczególne komisje zjazdowe przystąpiły do pracy. Ważne zadanie miała do wykonania Komisja Wyborcza, która w rzetelny sposób przeprowadziła wymagane procedury wyborcze. Prezesem LMiR został ponownie wybrany kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, a w Prezydium Zarządu Głównego znaleźli się kmdr por. Marek PADJAS – V-ce Prezes, kpt. ż. w. Zenon KOZŁOWSKI – V-ce Prezes, mgr inż. Wacław KOWALSKI – V-ce Prezes, kpt. jachtowy mgr inż. Tadeusz KUŚMIERSKI - Sekretarz Generalny, ppłk Ryszard SIEKANOWICZ – skarbnik oraz sędzia mgr Wojciech WICHERSKI – członek Prezydium. W skład Zarządu Głównego LMiR, z Okręgu Mazowieckiego weszli: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI. W Głównym Sądzie Koleżeńskim LMiR, przez kolejną kadencję funkcję arbitra będzie ponownie pełnić mgr Hanna POTAPOWICZ.

Kolejne cztery lata działalności LMiR nie będą łatwym okresem biorąc pod uwagę ogrom zadań i jednocześnie ograniczone zasoby, którymi Liga dysponuje. Jednakże, mając znaczny potencjał organizacyjny i spore doświadczenie działaczy, można założyć, że nie będzie poważniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu LMiR, a postawione zadania statutowe będą realizowane pomyślnie.

 

XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

Dnia 24 października, zgodnie z planem działania na rok 2019, Rada Miasta Ostrołęki odbyła swoje XVIII posiedzenie. Sesja, według procedury samorządowej, była koordynowana przez przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha ZARZYCKIEGO, a w obradach również uczestniczył Prezydent miasta Pan Łukasz KULIK.

Jednakże, porządek XVIII Sesji Rady Miasta odbiegł nieco od zwyczajowo przyjętej rutyny, ponieważ po powitaniu radnych i pozostałych uczestników sesji, przewodniczący Rady przedstawił gości specjalnych w osobach: inż. arch. Antoniego FILPOWICZA – malarza i pisarza - od wieku lat związanego emocjonalnie z Ostrołęką, kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA – prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR oraz mgr Hannę POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR. Pierwszy z zaproszonych gości przekazał Radzie Miasta obraz swojego autorstwa zatytułowany „Ostrołęka snem malowana” wykonany techniką akrylową. Artysta poinformował zebranych o swoich wieloletnich związkach z miastem.

Z kolei, prowadzący obrady udzielił głosu mgr Hannie POTAPOWICZ. Jej wystąpienie wynikało z faktu, że Liga Morska na Mazowszu i w samej Ostrołęce prowadzi ostatnio bardzo ożywioną działalność. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP „Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej”, natomiast Sejm RP swoja uchwałą z dnia 15 października 2019 proklamował rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z Morzem”, o czym Sekretarz OM LMiR przypomniała zebranym. '

W swoim wystąpieniu, mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła uwarunkowania historyczno-polityczne okresu międzywojennego oraz stałego, w rzeczonym okresie, rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi. Podkreśliła tytaniczny wysiłek ówczesnych budowniczych Polski Morskiej jak i ich sukcesy - zarówno w obszarze militarno-obronnym (gdzie miał znaczy wkład gen. broni Józef HALLER), ekonomicznym jak i w procesie rozwoju świadomości morskiej społeczeństwa z czasów międzywojnia.

Sekretarz Okręgu Mazowieckiego podkreśliła rolą i zadania, jakie LMiR ma przed sobą w związku z decyzją Parlamentu dotyczącą roku 2020 i zaapelowała do radnych, aby społeczność lokalna aktywnie włączyła się w obchody Stulecia Zaślubin z Morzem. Wynika to ze związków Ostrołęki z morzem takich jak, na przykład, czyn bojowy marynarzy I-go Batalionu Morskiego walczących na Ziemi Ostrołęckiej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej oraz zbiórka pieniędzy przez społeczność lokalną w początkach lat 20-tych na zasilenie powstającej Marynarki Wojennej RP.

Elementem komplementarnym do wystąpienia mgr Hanny POTAPOWICZ była projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Zaślubiny Polski z Morzem poświęconego budowaniu Polski Morskiej oraz ilustrującego zaangażowanie społeczeństwa w tę ideę zarówno w okresie przedwojennym jak i w czasach współczesnych.

Na zakończenie tej części Sesji Rady Miasta Ostrołęki, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ zaprosił obecnych do Pucka w dniu 10 lutego 2020 na uroczystości Stulecia Zaślubin Polski z Morzem. Jak stwierdził Prezes OM LMiR, będzie to uroczystość państwowa z udziałem najwyższych władz Polski - łącznie z Prezydentem RP.

 

 

 

PRZYSIĘGA W CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Dnia 17 października 2019, w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim miała miejsce przysięga wojskowa kolejnej grupy elewów przewidzianych do służby zawodowej w korpusie. Ostatnio, przysięgę na wierność Rzeczypospolitej złożyło ok. 60 elewów.  W Centrum w Mińsku, młodzi żandarmi odbywają intensywny cykl kształcenia ogólnowojskowego i specjalistycznego, który uwzględnia opanowanie elementów kryminalistyki i prawoznawstwa oraz naukę języków obcych. Centrum spełnia precyzyjne wymagania NATO w zakresie szkolenia służby określanej, jako Military Police, a nad całością procesu szkolenia ma nadzór Komendant płk dr Sławomir NIEMIRKA.

W uroczystym apelu w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej uczestniczył Szef Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk dr hab. Piotr PŁONKA oraz Komendanci jednostek Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele jednostek wojskowych, uczelni wyższych, wojskowych centrów szkolenia, mińskich służb mundurowych, władz samorządowych i duchowieństwa. Tradycyjnie przybyły również rodziny oraz znajomi elewów, którzy w tym dniu z dumą uczestniczyli w uroczystym apelu. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod dyrekcją kpt. Dariusza KACZMARSKIEGO.

Jednym z elewów, którzy złożyli w ostatni czwartek przysięgę wojskową w Centrum, był instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej mar. Artur MORAWSKI, który zaprosił na rzeczoną uroczystość, nie tylko członków swojej najbliższej rodziny, ale również delegację OR LMiR. W uroczystości uczestniczyli: kmdr Józef KOWALEWSKI – dyrektor artystyczny OR LMiR, st. bsm. Jarosław MORAWSKI – tamburmajor i ojciec żołnierza, st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI oraz mar. Hubert ŻYLUK – instrumentalista (tym razem w roli kierowcy). Na uroczystości była również obecna matka żołnierza Pani Beata oraz inne osoby.

Z okazji tego ważnego wydarzenia, Okręg Mazowiecki LMiR wystosował dla żołnierza okolicznościowy list z gratulacjami.