81 ROCZNICA DZIAŁAN BOJOWYCH FLOTYLLI WIŚLANEJ – UROCZYSTOŚCI W MODLINIE

Każdego roku, we wrześniu, Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej organizuje obchody dla upamiętnienia walk obronnych Wojska Polskiego w roku 1939, a w szczególności czynu bojowego Oddziału Wydzielonego „Wisła” - oddetaszowanej jednostki Flotylli Pińskiej MW RP. Jednostki pływające OW „Wisła” wspierały ogniem walkę oddziałów walczących w zarówno w rejonie wokół Twierdzy Modlin, jak i poza nim.  Tym razem – w roku 2020, uroczystości były powiązane zarówno z 100. rocznicą udziału Marynarki Wojennej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w roku 1920 jak i 81. rocznicą udziału marynarzy w Wojnie Obronnej we wrześniu roku 1939.

Dnia 26 września 2020, w sobotę, o godzinie 10.00 przed tablicą upamiętniającą powstanie Pierwszego Portu Marynarki Wojennej RP zgromadziła się grupa uczestników składająca się z zaproszonych gości oficjalnych, członków LMiR, przedstawicieli służb mundurowych, harcerstwa, młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Uczestniczących w uroczystości powitała Sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Następnie, po sygnale „Baczność” odegranym przez sygnalistów OR LMiR, Prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Dariuszowi MALINOWSKIEMU. Po sygnale „Słuchajcie Wszyscy” i czterech zwrotkach Hymnu Narodowego, głos zabrał Prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. POTAPOWICZ, który przedstawił zarówno tło historyczne, jak i uwarunkowania polityczne z roku 1920 oraz 1939. W swoim wystąpieniu, Prezes pokreślił etos dowódców i marynarzy walczących w obu wojnach oraz podkreślił rolę i bohaterstwo załogi cywilnej statku sztabowego S.S. ŻÓŁKIEWSKI (jednostka żeglugi śródlądowej) w roku 1939.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych w propagowaniu etosu polskiego marynarza. W trakcie uroczystości, Honorową Komandorią PRO FLUMINIBUS POLONORUM (Dla Rzek Polaków) zostali odznaczeni: kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS – nestor nawigatorów żeglugi śródlądowej z Płocka – pisarz marynista oraz mgr Jacek KOWALSKI – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Aktu dekoracji dokonali: Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ oraz V-ce Prezes kmdr dr Józef KOWALEWSKI. Asystował Członek Komisji Rewizyjnej OM LMiR st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI. Natomiast, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim reprezentowany przez V-ce Dyrektor mgr Ewę RUDNICKĄ został wyróżniony ludowym (kurpiowskim) artefaktem z symbolami marynistycznymi, który wręczyli: Prezes OM kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz Sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. W podziękowaniu za wyróżnienia, głos zabrał kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS.

Po tej części uroczystości, miał miejsce Apel Pamięci, który odczytał st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK – b. komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie Apelu, tremolo na werblu wykonywał muzyk OR LMiR st. mat. Piotr FILIPIAK, a na zakończenie tej części uroczystości, sygnał „Hasło Wojska Polskiego” odegrali instrumentaliści OR LMiR st. bsm. Jarosław MORAWSKI oraz mar. Artur MORAWSKI.

Po Apelu Pamięci, ks. kan. mgr lic. Andrzej REDMER – Dziekan Dekanatu Zakroczymskiego oraz Proboszcz Parafii p. w. Św. Maksymiliana Kolbego - odmówił okolicznościową modlitwę za marynarzy walczących i poległych w obronie Ojczyny oraz za tych, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju Polski Morskiej.  Po modlitwie, przy łoskocie werbla, poszczególne Pierwszego Portu Marynarki Wojennej RP. Zgodnie z aktualnie obowiązującym ceremoniałem wojskowym, na zakończenie tej części uroczystości, sygnał „Śpij Kolego” odegrał st. bsm. Jarosław MORAWSKI. delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy płycie upamiętniającej powstanie

Dla upamiętnienia sobotniej uroczystości w Modlinie, uczestnicy zebrali się przed płytą, gdzie wykonano okolicznościową fotografię, po czym został wydany rozkaz na odejście pocztów sztandarowych.

Następnie, w Kościele Parafialnym w Modlinie Twierdzy, odprawiona została msza święta w intencji Obrońców Modlina. Po nabożeństwie,  uczestnicy uroczystości w asyście Kompanii Honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów przemaszerowali ulicami Twierdzy Modlin pod Pomnik Obrońców Modlina. Tamże odczytany został Apel Pamięci. Po salwie honorowej, pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów.

 

 

UROCZYSTOŚCI MODLIN 2020r.

 

STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W RZEKUNIU

W niedzielę, dnia 23 sierpnia 2020 w Rzekuniu – miejscowości położonej 5 km na wschód od Ostrołęki – miały miejsce uroczyste obchody Stulecia Bitwy Warszawskiej, których współorganizatorem był Okręg Mazowiecki LMiR.  Na Cmentarzu Parafialnym w Rzekuniu pochowanych jest 53 marynarzy z I-go Batalionu Pułku Morskiego i 18 żołnierzy z 2 Pułku Ulanów Grochowskich, którzy polegli w walkach w obronie Ojczyzny w trakcie batalii z bolszewickim najeźdźcą.

Preludium do obchodów stanowiła uroczysta sesja Rady Gminy Rzekuń w dniu 22 sierpnia 2020 (sobota), w trakcie której przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego LMiR tj. Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz Sekretarz - mgr Hanna POTAPOWICZ przekazali na ręce Wójta mgr Bartosza PODOLAKA przyznany przez Prezesa LMiR Gminie Rzekuń KRZYŻ „PRO MARI NOSTRO”. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla wieloletnich działań społeczności lokalnej i samorządu na rzecz upamiętnienia bohaterskiego czynu Obrońców Ojczyzny i kultywowania etosu Polskiego Marynarza.

Na niedzielne wydarzenie patriotyczno-religijne przybyło wielu znakomitych gości. Senat RP był reprezentowany przez senatora Roberta MAMĄTOWA. Przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, między innymi: gen. broni pil. Jan ŚLIWKA - I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kmdr Włodzimierz KUŁAGIN – Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej, płk Leszek IWANIEC – Dowódca Garnizonu Ostrów Maz. oraz ppłk Dariusz ZDROJEWSKI – Komendant WKU w Ostrołęce. W uroczystości brała udział Kompania Honorowa i Sztandar 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz Poczet Sztandarowy Marynarki Wojennej RP i oddział marynarzy z Komendy Portu Wojennego z Gdyni pod dowództwem kpt. mar. Kacpra ZARYCHTY. Byli obecni weterani, żołnierze rezerwy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Pięknie prezentowała się na koniach Grupa Rekonstrukcyjna 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki z por. k. o. Janem GRZYBEM. Władze lokalne reprezentowali V-ce Starosta Powiatu Ostrołęckiego mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI i Wójt Gminy Rzekuń mgr Bartosz PODOLAK.  Z ramienia Okręgu Mazowieckiego LMiR, w uroczystości uczestniczyli: kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM, kmdr Józef  KOWALEWSKI i kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce prezesi OM, mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM, płk Andrzej CIEŚLAK i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członkowie Zarządu OM oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, na placu przed Kościołem Parafialnym, Dowódca Garnizonu płk L. IWANIEC złożył I Zastępcy DG RSZ gen. Broni J. ŚLIWCE meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów. Następnie, dokonano wciągnięcia na maszt flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wykonanego przez Orkiestrę Straży Pożarnej z Ostrołęki pod dyrekcją kapelmistrza Zenona BROŻYNY.

O godz. 12.00, w Kościele parafialnym w Rzekuniu p. w. Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo dedykowane pamięci bohaterów roku 1920. Celebransami byli: ks. kan. ppłk Jan MROWCA – proboszcz, Monsignore ks. prałat Czesław MŁYNARCZYK, ks. kpt. mar. dr Tomasz OLSZEWSKI – kapelan MW RP, który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. Szymon KURPIEWSKI.

W kościele, miała również miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń Ligi Morskiej i Rzecznej. Pierwszym recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO była Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Odznaczenie na ręce Ks. Proboszcza wręczył Prezes OM kpt. A. POTAPOWICZ. Akt Nadania Krzyża odczytała Sekretarz OM mgr H. POTAPOWICZ. Kolejnym odznaczonym Krzyżem PRO MARI NOSTRO był ppłk Dariusz ZDROJEWSKI – Komendant WKU w Ostrołęce. Następnie, Prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ, w imieniu Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, wręczył dwóm osobom medale „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej”. Medal Złoty otrzymał kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego LMiR, a Medalem Srebrnym wyróżniony został por. Adam ŁOŻYŃSKI – Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu. Z okazji Stulecia Bitwy Warszawskiej, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR przyznał Honorowe Komandorie „Pro Fluminibus Polonorum”. Otrzymali je: gen. broni pil. Jan ŚLIWKA, gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI, kmdr Włodzimierz KUŁAGIN, kmdr Józef KOWALEWSKI, płk Andrzej CIEŚLAK, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI i mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI.

Sekretarz Zarządu OM Hanna Potapowicz przekazała w imieniu Prezesa LMiR kpt.ż.w.dr inż. Andrzeja Królikowskiego wyrazy wdzięczności i najwyższego uznania Księdzu Proboszczowi, władzom Gminy Rzekuń, parafianom oraz wszystkim mieszkańcom gminy za pielęgnowanie najwyższych wartości, za patriotyzm, nieprzerwane utrwalanie pamięci o obrońcach ojczyzny wpisanych w dzieje Ziemi Rzekuńskiej, za organizację obchodów upamiętniających te wydarzenia historyczne oraz za wieloletnią współpracę z Ligą Morską i Rzeczną oraz życzenia  by ten jubileusz wzmocnił wspólne działania w dalszej służbie publicznej dla dobra i rozwoju Ziemi Rzekuńskiej i Polski Morskiej

Na zakończenie liturgii, orkiestra wykonała hymn „Boże, coś Polskę”, po czym nastąpiła prezentacja montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży szkolnej, który przygotowały dr Małgorzata LUBECKA z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego i mgr Agnieszka MAJEWSKA ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Wspaniały występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.

Po nabożeństwie, uformował się pochód, który przeszedł od Kościoła Parafialnego na lokalny cmentarz, gdzie odbyła się ostatnia część obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu.  Na cmentarzu, po uformowaniu szyku uczestniczących pododdziałów, odbył się Apel Pamięci, który odczytał kpt. Marcin MARKIEWICZ z WKU w Ostrołęce. Następnie, dla uczczenia pamięci bohaterów, oddano trzykrotną salwę honorową, po czym, przy łoskocie werbli, uczestniczące w wydarzeniu delegacje i indywidualni przedstawiciele instytucji i organizacji złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Trębacz z orkiestry odegrał regulaminowy sygnał „Śpij Kolego”. Ostatnim elementem wydarzenia było złożenie przez płk Leszka. IWAŃCA meldunku gen. Broni Janowi ŚLIWCE o zakończeniu uroczystości.

Obchody Stulecia Bitwy Warszawskiej to ważny moment w historii Polski. Hołd złożony bohaterom przez społeczność lokalną, wojsko, organizacje pozarządowe oraz władze stanowi ciągłość w systemie wartości narodowych. Pamięć i szacunek należy się tym, którzy sto lat temu przyczynili się do utrzymania wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

0

 

Marynarze I-go Batalionu Pułku Morskiego – wpisani w dzieje Ostrołęki

Uroczystości  100–nej rocznicy Bitwy Warszawskiej i walk Marynarzy I Batalionu Pułku Morskiego i Ułanów na Ziemi Rzekuńskiej i w Ostrołęce odbędą się w dniach 22-23.08.2020r w Rzekuniu.

Dla mieszkańców Ostrołęki - wychowanych w kulcie szacunku do tradycji patriotycznych, żołnierskich będzie to wielkie wydarzenie. Ostrołęka położona na strategicznej linii Narwi,  to w przeszłości tereny przygraniczne – bliskość granicy Prus Wschodnich i granicy rosyjskiej. Była, zatem, areną wielu bitew, bojów i przemarszów wojsk. W końcu XVIII wieku, stacjonowała tu 1 Wielkopolska Brygada Kawalerii Narodowej, w XIX wieku wojska  rosyjskie, niemieckie, 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich pod dowództwem płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego, a od 1921r. 5 Pułk Ułanów Zasławskich i 12 Dywizjon Artylerii Konnej.

W dzieje miasta i okolic, w sierpniu 1920 roku, złotymi zgłoskami wpisali się również Marynarze I Batalionu Pułku Morskiego. 10 lutego 1920r. marynarze ci ze swym dowódcą kpt. mar. Konstantym Jacyniczem towarzyszyli gen. Józefowi Hallerowi w Pucku w uroczystości Zaślubin Polski z Morzem i to im „naszym marynarzom” - bo tak mówimy o I Batalionie Marynarzy w Ostrołęce - przypadł ten wielki zaszczyt , po 148 latach od utraty Pomorza  (1772- I rozbiór Polski), podniesienia polskiej bandery na Polskim Bałtykiem.

Losy naszej Ojczyzny potoczyły się tak, że 3 sierpnia Marynarze I Batalionu Pułku Morskiego z dowódcą kpt. mar. Konstantym Jacyniczem i kapelanem ks. Władysławem Miegoniem  przybyli na stację Ostrołęka i od razu kierowani zostali na stanowiska bojowe; Zabiele, Nowa Wieś, Susk Stary, Rzekuń - gdyż bolszewicy już byli na tych terenach i parli intensywnie na Warszawę.

4. sierpnia Naczelne Dowództwo w komunikacie prasowym podało: ”Kilkakrotne ataki na Ostrołękę odparte, nieprzyjaciel w dalszym ciągu atakuje Ostrołękę”.

Podkreślić należy pełne brawury działania bojowe marynarzy na tymże odcinku. Generał Roja, w Rozkazie nr 1 stwierdził:

…”Szczególnym męstwem wyróżnił się Baon Morski 5 sierpnia - Powołany rozkazem Naczelnego Wodza - z Ostrołęki do Warszawy, opuszczam z żalem oddziały mojej grupy spod Ostrołęki i Ostrołękę samą. Dziękując żołnierzom wszystkich oddziałów za dzielenie trudów i pełne poświęcenia zachowanie się pod Ostrołęką, co umożliwiło przez jakiś czas powstrzymanie oddziałów nieprzyjacielskich posuwających się w głąb naszego kraju. Przede wszystkim, dziękuję dzielnym, spokojnym w ogniu marynarzom, oraz poświęcającym się młodym kompaniom  205 pp och…Pozdrawiam wiernych obrońców Ostrołęki.
Roja, generał.” …

Wobec oskrzydlenia Ostrołęki od północy, I Batalion Marynarzy 7. sierpnia o godzinie 3:00 opuścił Ostrołękę kierując się na Różan, Nasielsk, Zegrze, Modlin.

Marynarze - przygotowani do służby na morzu - walczyli bohatersko na naszej ziemi. Stoczyli bohaterskie boje o Zabiele, Nową Wieś oraz Susk. Nazwy tych miejscowości widnieją na sztandarze batalionu, a w walkach, 53 marynarzy poniosło najwyższą ofiarę, pozostali tu na wiecznej wachcie. Ich ciała zostały pochowane w różnych miejscach. Dopiero po wojnie, zostały one ekshumowane i pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu.

Za zasługi bojowe na polu walki, Kapituła Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari, pod przewodnictwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego nadała 12-marynarzom batalionu to najwyższe polskie odznaczenie bojowe, zaś 16 otrzymało Krzyże Walecznych. Również ks. kapelan Władysław Miegoń otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyż Walecznych, które wręczył Mu Marszałek Józef Piłsudski w dniu 5. czerwca 1921r. w Toruniu.  Podziękowanie wyraził marynarzom także dowódca Frontu Północnego gen. Józef Haller pisząc w specjalnym rozkazie: …„Batalion morski krew najlepszych swych żołnierzy przelał obficie na polach bitew od Białegostoku aż do Nasielska, odznaczając się męstwem, wytrwałością i pogardą śmierci. Zrozumieli to polscy marynarze, że w mazowieckich piaskach rozgrywają się także losy polskiego morza, którego straż powierzona im będzie .”…

Walki z bolszewikami stoczone pod Ostrołęką miały istotne znaczenie, bowiem opór na przedpolach Ostrołęki skłonił bolszewików do skierowania na ten odcinek znacznych sił, co zmniejszyło impet natarcia na Warszawę. Bohaterstwo marynarzy i ułanów pod Ostrołęką upamiętnia jedna z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza z napisem: „OSTROŁĘKA 5 VIII 1920”.

Pamięć i wdzięczność bohaterskim marynarzom I Batalionu Pułku Morskiego jest wciąż żywa wśród mieszkańców Ostrołęki, Rzekunia i okolic. Kłaniam się tu nisko ks. kan. ppłk. Janowi Mrowcy proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu który stoi na straży pamięci pochowanych na rzekuńskim cmentarzu marynarzy – Obrońców Ojczyzny, władzom gminy Rzekuń, społeczności gminy i parafii którzy kultywują pamięć o marynarzach.

Corocznie w sierpniu przeżywamy uroczystości W Hołdzie Marynarzom i Ułanom - poległym na ziemi rzekuńskiej w 1920r. Liga Morska i Rzeczna jest zawsze obecna na tych uroczystościach. Od 2013 roku, w pierwszą niedzielę października organizowany jest „Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów w Susku Starym”. Zawodnicy pokonują trasę walk z 1920r. – Susk Stary – Nowa Wieś – Zabiele – Przytuły – Susk Stary.

Biuro zawodów organizowane jest w obiekcie „Zielony Zakątek”. Obiekt ten znajduje się na terenie starego dworu w Susku Starym, który od XI wieku należał do zasłużonych rycerzy Mazowsza, a od XV wieku do bogatej szlachty, gorliwych patriotów pełniących ważne funkcje publiczne w Rzeczpospolitej. W 1920r., właścicielami  dworu byli Glinkowie  - herbu Trzaska – tu przynoszono rannych z pola walki – urządzono szpital wojenny. Obecni właściciele majątku kultywują wiekową tradycję i udostępniają obiekt organizatorom biegu. Zawsze uczestniczy w tym Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej i zawsze jest to lekcja historii o naszych marynarzach i ułanach.

Pomysłodawcą biegu jest Pan Arkadiusz Zyśk - obecnie radny powiatu ostrołęckiego, Prezes Klubu Sportowego ARCO – Ławy, który jest głównym organizatorem zawodów.

W sercach społeczności Ostrołęki i okolic, Marynarze I Batalionu Pułku Morskiego mają szczególne miejsce i może dlatego uroczystości jubileuszowe wydarzeń w których uczestniczyli nasi marynarze – mieszkańcy przeżywają z wielkim wzruszeniem.

 

 

SENIORZY POD ŻAGLAMI

Lipiec to dobry nasz na letni wypoczynek, zwłaszcza na wodzie. Nie ma bardziej satysfakcjonującego relaksu dla członków Ligi Morskiej i Rzecznej oraz jej sympatyków, jak ten pod żaglami – i to dla wszystkich grup wiekowych. Żeglarstwo i pływanie to dwa ulubione sporty wodne mł. chor. mgr Andrzeja Jacka GERKA – kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, który aktualnie przemierza Szlak Wielkich Jezior Mazurskich od Mikołajek do Węgorzewa na pokładzie jednostki o nazwie KWARTET- typ ożaglowania sloop. Aktualnie, załogę jednostki stanowią 3 osoby: mgr inż.  4 osoby p. mgr inż. Stanisław PŁOCHRSKI – armator, mł. chor. mgr Andrzej Jacek GEREK – sternik i kuk oraz załogant p. Sylwester KALINOWSKI.  Trzej Panowie na pokładzie, mimo że są w wieku 70+, są sprawni, niesłychanie dynamiczni i optymistycznie nastawieni do życia.

Jeziora Mazurskie dostarczają naszym bohaterom niezapomnianych wrażeń. Słońce, wiatr i woda – to trzy czynniki wpływające na ich znakomite samopoczucie na pokładzie. Do tego dochodzi łopot żagli, krzyk dzikiego ptactwa i pluskanie ryb – co również mieści się w klimatach żeglarskich.

Wielkie Jeziora Mazurskie są pełne rozmaitych gatunków ryb, toteż jest to główne źródło pożywienia załogi S/Y KWARTET. Chor. GEREK ma spore doświadczenie w sprawianiu ryb i ich przyrządzaniu. Poza tym, mnóstwo jest runa leśnego, z którego załoga może śmiało korzystać, jako że w tym roku, na obszarze Wielkich Jezior, jest znacznie mniejsza liczba turystów i wczasowiczów niż w latach poprzednich.

Jedyną niedogodnością żeglowania na jeziorach mogą być zmienna pogoda oraz komary, ale i z tym nasi dzielni żeglarze-seniorzy sobie poradzą. Możemy, zatem, załodze S/Y KWARTET życzyć pomyślnych wiatrów oraz stopy wody pod kilem.

 

„NICKO SPIRIT” NA WIŚLE

W ostatnią dekadę czerwca 2020, na Wiśle miała miejsce dość poważna operacja nautyczna. Na trasie od Płocka do Gdańska-Westerplatte, należało przeprowadzić nowo wybudowaną jednostkę floty pasażerskiej o nazwie Nicko SPIRIT wybudowanego przez polskie przedsiębiorstwo CENTROMOST na zamówienie holenderskiego armatora Nicko River Cruises.

Podstawowymi parametrami jednostki są:
Typ statku – Nicko Modern
Długość    L= 110 m;
Szerokość B = 11,40 m;
Zanurzenie D = 1,70 m;
Zasilanie – 220 V;
Załoga 38 osób (pokładowa, maszynowa, hotelowa i restauracyjna);
Liczba pasażerów 170 osób
Akwen działania: Rzeki Europy Zachodniej (od Morza Północnego do Morza Czarnego).

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania hydrologiczne oraz nawigacyjne (szczególnie meandry) na Wiśle, ryzykownej operacji przeprowadzenia statku aż pod Westerplatte podjął się doświadczony Kapitan Żeglugi Śródlądowej Jerzy PIELACIŃSKI (wiceprezes Okręgu Mazowieckiego LMiR) ze swoją załogą oraz potężnym pchaczem MS ALEKSANDER, który wielokrotnie sprawdził się już w różnych trudnych sytuacjach. MS ALEKSANDRER posiada również lądowisko dla helikoptera, który w niektórych rejsach jest kpt. PIELACIŃSKIMU wielce pomocny. Na Westerplatte, jednostkę przejęły odpowiednie służby armatora, które przeprowadzą statek pasażerski do stoczni holenderskich, gdzie zostaną przeprowadzone odpowiednie prace wykończeniowe, co może potrwać kilka miesięcy. Oczywiście, po tym, muszą być przeprowadzone stosowne próby techniczne oraz inspekcje - zanim statek (czterogwiazdkowy pływający hotel) zostanie dopuszczony do eksploatacji.

Najbliższe planowane rejsy Nicko SPIRIT:

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 29.11.2020 - 02.12.2020 (4 dni);

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 5.12.2020 - 08.12.2020 (4 dni);

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 17.12.2020 - 20.12.2020 (4 dni).

Życzymy stopy wody pod kilem.

 

Wizualizacja docelowego wyglądu statku


 

ANTONI SZARMACH (1946-2020) WSPOMNIENIE

W dniu 18 czerwca 2020, we Włocławku, na wieczną wachtę odszedł Antoni SZARMACH – prezes Oddziału Kołobrzeskiego LMiR, kawaler Pierścienia Hallera i Krzyża PRO MARI NOSTRO, recipient Krzyża Kawalerskiego OOP, Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej i Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego, nauczyciel, harcerz, samorządowiec, animator żeglarstwa, sportów wodnych, turystyki i ekologii, wizjoner, wolontariusz i altruista.

Urodzony w Boroszewie na obszarze Kociewia. Szkołę podstawową oraz średnią ukończył w Starogardzie Gdańskim. Studiował nauki pedagogiczne i przez wiele lat pracował w zawodzie nauczyciela. W młodości, pasjonat skautingu; a jako nauczyciel – już w Kołobrzegu, wzorowo prowadził drużyny harcerskie. Wspaniały pedagog wpajający swoim wychowankom wzorcowe elementy aksjologii. Wielu z nich, do dzisiaj, pełni odpowiedzialne funkcje, począwszy od samorządów, poprzez władze wojewódzkie, a nawet, aż do Senatu RP.

Zawsze był entuzjastą boatingu i jachtingu; jednakże, jako historyk, w swoich przesłaniach do młodych adeptów sztuki żeglarskiej, zawsze uwzględniał dzieje Polski Morskiej i ludzi, którzy ją budowali. Podkreślał, również, fakt powrotu Polski nad Bałtyk w roku 1945 i konsekwencje tego faktu.

W Lidze Morskiej i Rzecznej, Antoni SZARMACH pełnił kilka odpowiedzialnych funkcji. Oprócz prezesury w Oddziale LMiR w Kołobrzegu (nieprzerwanie od roku 1998), był również członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz członkiem Kapituły Wyróżnień LMiR. Jednakże, będzie najbardziej przez nas zapamiętany, jako proponent i wieloletni niestrudzony realizator wydarzeń o nazwie ZLOT JUNGÓW LMiR. Dzięki Jego inwencji, staraniom i wysokiej sprawności organizacyjnej, wydarzenia w Kołobrzegu stały się niezwykle widowiskowe i przybrały charakter sea scouts jamboree. Zlot Jungów był znakomicie połączony z uroczystościami Dni Kołobrzegu, Otwarciem Sezonu Nawigacyjnego oraz wyścigami smoczych łodzi na Parsęcie. Imprezami towarzyszącymi były koncerty, przemarsze, jarmarki regionalne, konkursy sprawnościowe i rejsy dla jungów (łącznie z rejsem na Bornholm w roku 2018) oraz okolicznościowe wystawy w Muzeum Oręża Polskiego. Wszystkie te wydarzenia znakomicie koordynował Nasz Zmarły Przyjaciel Antoni.

Antoni SZARMACH był postacią niezwykle dynamiczną i miał charakter nonkonformisty. Priorytetem dla Niego było zawsze dobro LMiR i nie ustawał w wysiłkach by jej ludzi jednoczyć i dbać o permanentny rozwój organizacji. Prywatnie, był osobą bardzo towarzyską, nieco jowialną (dowcipami sypał jak z rękawa – niektóre ze sporą dozą pikanterii). Zawsze optymistycznie nastawiony do realiów, w których przyszło Mu działać.

Wraz ze śmiercią Antoniego SZARMACHA, Liga Morska i Rzeczna poniosła dotkliwą stratę. Odszedł od nas jeden z najbardziej aktywnych działaczy, którego będzie bardzo trudno zastąpić. Jednakże, NON OMNIS MORIAR! To, co pozostawił po sobie (idee, podejście i sposoby rozwiazywania problemów organizacji) będzie kapitałem LMiR i wskazaniami na przyszłość dla potomnych.