INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

W dniu 23 października w Warszawie, przy ulicy Kawęczyńskiej 36, w audytorium o nazwie Aula Magna miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Warszawska WSM to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce – funkcjonująca nieprzerwanie od roku 1995. Uczelnia nadal cieszy się popularnością, o czym świadczy tegoroczny poziom rekrutacji n pierwszy rok studiów.  Uczelnia oferuje studia I-go stopnia (licencjackie), II-go stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie na 11 kierunkach kształcenia oraz studia podyplomowe. Uczelnia ściśle współpracuje ze słynnym brytyjskim University of Oxford i innymi ośrodkami akademickimi w Europie. W zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia na WSM, uczelnia prowadzi zajęcia w języku angielskim dla studentów z wielu krajów Europy i świata. Uczelnia jest także uczestnikiem międzynarodowych programów takich jak ERASMUS. Poza tym, uczelnia oferuje do dyspozycji studentów spory kompleks sportowy wraz z pływalnią, które są również dostępne dla okolicznej społeczności (w godzinach, które nie kolidują z rozkładem zajęć sportowych studentów WSM).

Po zwyczajowych elementach inauguracji, takich jak wejście orszaku akademickiego oraz pocztu sztandarowego uczelni, zostały odegrane cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Następnie, Jego Magnificencja Rektor WSM dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI prof. WSM powitał przybyłych gości.

Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej był reprezentowany przez Prezesa OM LMiR kpt. ż. ś. mgr Andrzeja POTAPOWICZA, V-ce prezesa kmdr dr Józefa KOWALEWSKIEGO oraz Sekretarz OM LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezydent Uczelni prof. WSM dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, dr h. c. mult.  oraz Jego Magnificencja Rektor WSM dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. WSM. Z okazji inauguracji, do uczelni wpłynęło przesłanie okolicznościowe, od Ministra Edukacji i Nauki – które odczytała Pani Anna CZAJCZYK Doradca Ministra. Poza tym, adresy okolicznościowe przesłali: Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego najbardziej zasłużeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni zostali uhonorowani zarówno odznaczeniami, jak i nagrodami. Również studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zostali wyróżnieni przez uczelnię nagrodami. W tej części uroczystości akademickiej, Honorową Komandorią „PRO FLUMINIBUS POLONORUM” OM LMiR został odznaczony J. M. Rektor WSM, prof. Zbigniew CIEKANOWSKI. Recipient jest od lat zaangażowany w propagowanie sportów wodnych i jest wieloletnim sojusznikiem naszej organizacji. Stosowną laudację odczytała Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ; natomiast, aktu dekoracji dokonali Prezes OM LMiR kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ oraz V-ce Prezes kmdr dr Józef KOWALEWSKI.

Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów. Złożyli oni przysięgę akademicką i zostali tradycyjnym berłem pasowani na studentów WSM przez Jego Magnificencję Rektora.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Brunon HOŁYST, a tematem wykładu były współczesne zagadnienia kryminologii. Profesor HOŁYST jest znanym i uznanym krajowym ekspertem w tej dziedzinie i posiada ogromny dorobek zarówno naukowy jak i dydaktyczny.

Uroczystość zakończyła się hymnem akademickim GAUDEAMUS IGITUR, po czym odbyło się nieformalne spotkanie zaproszonych gości z władzami Uczelni. W czasie spotkania dyskutowano, między innymi, na temat możliwości zorganizowania wraz z Wydziałem Zarządzania WSM konferencji naukowej poświęconej problematyce rozwoju śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądowej.

Władzom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie życzymy dalszego dynamicznego rozwoju oraz wielu sukcesów na niwie naukowo-dydaktycznej.

 

Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich

19 września 2021 r. w Ostrołęce-Wojciechowicach odbyła się tradycyjna uroczystość Święta Pułkowego 5 Pułku Ułanów Zasławskich. W tym roku odbyła się pod nazwą: „Tradycje Oręża Polskiego - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w 100. rocznicę przybycia pułku na stały postój do Ostrołęki”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz miasto Ostrołęka i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Po Mszy Św. w intencji poległych poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym pw. Św. Wojciecha w Ostrołęce -Wojciechowicach uczestnicy przeszli pod pomnik gdzie realizowane były kolejne, liczne punkty patriotycznego programu.

Należały do nich:

 • meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
 • podniesienie flagi Polski na maszt
 • powitanie uczestników
 • wręczenie odznaczeń
 • ślubowanie uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
 • odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę przybycia 5 Pułku Ułanów Zasławskich na stały pobyt do Ostrołęki
 • Apel Pamięci z udziałem wojska (Kompania Honorowa, orkiestra wojskowa)
 • składanie wieńców i kwiatów przy pomniku

Na zakończenie uroczystości nastąpił przemarsz na tereny ZSZ Nr 2, przy ul. Czwartaków 4 gdzie odbył się Festyn Historyczny pn. „Spotkanie Czterech Pokoleń Polaków”, a w nim m. in.: pokaz musztry paradnej, uroczyste otwarcie (po remoncie) Izby Tradycji Patrona ZSZ Nr 2, Muzeum Historycznego 5 Pułku Ułanów oraz pokaz jazdy i umiejętności kawaleryjskich.

Kolejne już 30 Święto Pułkowe po II wojnie przypomniało wszystkich uczestnikom piękną historię i tradycję tej jednostki wojskowej. Pułk sformowany został w grudniu 1830 r. podczas powstania listopadowego jako Pułk 5 Zamoyskich i brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. w najważniejszych bitwach m. in. pod Grochowem, Wawrem i Ostrołęką. Po krótkim epizodzie z okresu wojny krymskiej prowadził zażarte boje pod koniec I wojny światowej na terenach Besarabii, a następnie w dramatycznej wojnie z Rosją radziecką gdzie stoczył sławną bitwę pod Zasławiem 23 września 1920 r. rozbijając 24 „żelazną” dywizję radziecką. Odtąd nosił nazwę 5 Pułku Ułanów Zasławskich i obchodził swe Święto Pułkowe w trzecią niedzielę września.

26 maja 1921 r. Pułk przybył do Ostrołęki pozostając tu aż do wymarszu w przeddzień II wojny światowej na front. W ciągu niemal dwudziestu lat pobytu wywarł wielki wpływ na życie mieszkańców miasta i regionu, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak też społecznej. Ściśle współpracował z władzami samorządowymi Ostrołęki i powiatu oraz organizacjami społecznymi m. in miejscowym oddziałem Ligi Morskiej i Kolonialnej .Wspólnie organizowano obchody rocznicowe świąt narodowych m.in. Święto 3-Maja, rocznice bitew pod Ostrołęką, Dni Morza ,  tradycyjny piknik sierpniowy nad Narwią ( pokazy kawaleryjskie, wyścigi łodzi wiosłowych) ,we wrześniu święto pułkowe, bale charytatywne. W 1939 r. 5 Pułk walczył od pierwszego do ostatniego dnia, od 1 września do 5 października, od Myszyńca do Kocka. Odrodzony w ramach Armii Krajowej działał w Akcji „Burza”, a jeden z pododdziałów walczył w Powstaniu Warszawskim.

Uroczystość, jak co roku, zgromadziła wielu mieszkańców miasta i okolicy. Byli również goście, w tym między innymi:

 • przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, który odczytał list od Ministra ON
 • przedstawiciele delegatury Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego
 • starosta i wicestarosta ostrołęcki
 • prezydent Ostrołęki i wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji społecznych ,szkół, rodziny i sympatycy ułanów
 • Okręg Mazowiecki reprezentowali: kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz – Prezes OM LMiR, mgr Hanna Potapowicz – Sekretarz OM LMiR, członek LMiR – dr Jerzy Kijowski.

 

82 ROCZNICA DZIAŁAN BOJOWYCH FLOTYLLI WIŚLANEJ – UROCZYSTOŚCI W MODLINIE

Każdego roku – zwykle w trzecią sobotę września - w Twierdzy Modlin odbywają się uroczystości dedykowane bohaterom Wojny Obronnej z roku 1939, a w szczególności obrońcom Twierdzy oraz marynarzom Oddziału Wydzielonego „Wisła” walczących na rzekach polskich w trakcie działań defensywnych.

Również w tym roku – dokładnie w sobotę 18 września 2021 o godzinie 10.00, pod tablicą upamiętniającą powstanie pierwszego Portu Wojennego RP, miała miejsce skromna uroczystość, w której złożono hołd bohaterom – obrońcom Ojczyny. Na uroczystość przybył Pan Jacek KOWALSKI – burmistrz Nowego Dworu oraz kilku przedstawicieli Rady Miejskiej. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI – Prezes LMiR oraz j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI – Sekretarz Generalny. Z władz Okręgu Mazowieckiego, w wydarzeniu brali udział: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM LMiR, kmdr dr Józef KOWALEWSKI oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce Prezesi, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz OM LMiR oraz por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu. Środowisko żeglarskie reprezentował st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK – były komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu. W szyku, stali sygnaliści z OR LMiR. Z lokalnego duszpasterstwa, w obchodach uczestniczył  ks. kan. Janusz NAWROCKI – proboszcz Parafii p. w. Św. Barbary w Modlinie-Twierdzy. Obecni byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, funkcjonariusze Straży Miejskiej z pocztem sztandarowym oraz drużyna harcerska. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim |z pocztem sztandarowym, V-ce dyr. mgr Ewą RUDNICKĄ oraz wychowawcami.  Przybyli również przedstawiciele społeczności lokalnej.

Po sygnale „Baczność”, uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez Prezesa OM kpt. POTAPOWICZA Prezesowi LMiR kpt. KRÓLIKOWSKIEMU o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po powitaniu uczestników zgromadzenia przez Sekretarz OM LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ i po sygnale „Słuchajcie Wszyscy” zastały odegrane cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Z kolei, głos zabrał Prezes LMiR kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, który przywołał pamięć bohaterskich marynarzy z roku 1939 i ich czyn bojowy. Ciekawostką, którą Prezes LMiR zademonstrował w czasie swojego wystąpienia, była replika bandery ze statku szkolnego SV LWÓW, (na pokładzie którego kształciły się pierwsze kadry oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej) z orłem, wzór którego obowiązywał w pierwszych latach II Rzeczypospolitej oraz sentencją łacińską Semper Fidelis („zawsze wierny”). Należy podkreślić, że takie weksylia, jak sztandary i bandery mają istotne znaczenie dla utrzymania continuum tradycji i etosu Polski Morskiej.

Po wystąpieniu Prezesa LMiR, miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń dla najbardziej aktywnych i operatywnych członków Organizacji. Dnia 18 września w Modlinie, wyróżnienia otrzymali:

Brązowy Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej” - nadany przez Prezesa LMiR -otrzymał:

 • st. mat Piotr FILIPIAK – muzyk-instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR.

Honorową Komandorią „PRO FLUMINIBUS POLONORUM” - nadaną przez Prezesa OM LMiR - zostali odznaczeni:

 • ks. kan. Janusz NAWROCKI - proboszcz Parafii p. w. Św. Barbary w Modlinie-Twierdzy;
 • mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR w Warszawie;
 • por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członek Zarządu OM LMiR w Warszawie.

Odznaczenia wręczył Prezes LMiR kpt. A. KRÓLIKOWSKI, któremu asystowali Prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek KOWALSKI. W imieniu wyróżnionych, podziękowania złożyła mgr Hanna POTAPOWICZ.

Kolejnym elementem sobotniej uroczystości był Apel Pamięci, który odczytał st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK. Po tremolo oraz sygnale „Hasło Wojska Polskiego” wykonanym przez muzyków OR LMiR, ks. kan. J. NAWROCKI odmówił okolicznościową modlitwę, po czym poszczególne delegacje (LMiR, władz samorządowych oraz młodzieży szkolnej) złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą  upamiętniającą powstanie pierwszego Portu Wojennego RP. Tę część uroczystości zakończyło odegranie przez sygnalistów OR LMiR melodii „Śpij kolego”.

Tradycyjnym, finalnym akcentem spotkania w Modlinie jest wykonanie pamiątkowej fotografii. Tak było również w tym roku. Należy podkreślić, że władze samorządowe i oświatowe w Nowym Dworze Mazowieckim doceniają rolę i znacznie wychowania morskiego w kształtowaniu systemu aksjologicznego młodego pokolenia Polaków. Dla Ligi Morskiej i Rzecznej są wieloletnimi sojusznikami, jako że występuje tu zbieżność założeń wychowawczych w oświacie z założeniami Statutu LMiR.

Dalsze części uroczystości patriotycznych w Twierdzy Modlin obejmowały mszę świętą w Kościele p.w. Św. Barbary oraz uroczystości wojskowe pod Pomnikiem Obrońców Modlina, w których uczestniczyła delegacja Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR.

 

SUSK STARY - UROCZYSTOŚCI W DNIU 15 WRZEŚNIA 2021-

Susk Stary to miejscowość położona ok. 10 km na wschód od Ostrołęki, administracyjnie podległa pod gminę Rzekuń w powiecie ostrołęckim. W XX wieku, wieś należała do rodziny ziemiańskiej GLINKÓW herbu Trzaska - rodziny majętnej i wykształconej na najlepszych uniwersytetach europejskich (Wiedeń i paryska Sorbona).  W czasie inwazji bolszewickiej w roku 1920, wieś spełniała istotną rolę - zarówno w sensie operacyjnym, jak i logistycznym. Wokół Suska Starego miały miejsce działania bojowe I Batalionu Pułku Morskiego (spieszonego) oraz 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Dwór rodziny GLINKÓW, w roku 1920, pełnił rolę szpitala polowego. W Susku Starym swój szlak bojowy przeszli, między innymi, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. mar. Konstanty Jacynicz oraz ks. kmdr ppor. Władysław MIEGOŃ – kapelan Marynarki Wojennej. Okolice dworu w Susku Starym były w roku 1920 również miejscem tragicznego wypadku ppor. mar. Jerzego KRĘPSKIEGO - oficera Pułku Morskiego.

Po II Wojnie Światowej, w roku 1946, na mocy ustawy o reformie rolnej, majątek rodziny GLINKÓW został rozparcelowany, a znaczną jego część przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. W rezultacie prowadzonej w okresie PRL rabunkowej gospodarki, obiekty majątku w Susku Starym zostały niemal całkowicie zdewastowane. Dopiero, po zmianach demokratycznych po roku 1989, nieruchomości zostały nabyte przez rodzinę Państwa PIŃKOWSKICH, którzy, z wielkim pietyzmem, prowadzą działania, by przywrócić obiekty w Susku Starym do dawnej świetności. Obecnie, w Susku Starym, znajduje się nie tylko hotel o nazwie „Zielony Zakątek” oraz pomieszczenia recepcyjne, ale również park, który przypomina miejsce rekreacji z początku XX wielu. Główny właściciel obiektu Pan Janusz PIŃKOWSKI wspólnie z Klubem Sportowym ARCO-ŁAWY oraz Okręgiem Mazowieckim LMiR jest, od lat, jest gospodarzem organizowanego corocznie Biegu Marynarzy i Ułanów (wydarzenia patriotyczno-sportowego – ćwierćmaratonu) ku czci bohaterów z roku 1920.

Ostatnią inicjatywą Pana Janusza PIŃKOWSKIEGO było zorganizowanie uroczystości poświęconej wybitnym Polakom, oraz bohaterom – patriotom. Elementami uroczystości w Susku Starym w dniu 15 września 2021 była zarówno sesja popularno-naukowa, jak i uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w parku – dedykowanych wybitnym Polakom.O godzinie 14.00 w Susku Starym w obiekcie hotelowo-recepcyjnym „Zielony Zakątek”, odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne w wojnie polsko-rosyjskiej w sierpniu 1920 roku na ziemi rzekuńskiej. Na uroczystości przybyli, między innymi: ks. prałat gen. bryg. dr Sławomir ŻARSKI - były administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, kmdr Piotr SMELA – zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich, kmdr Marek CZARNECKI – dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP, ks. kmdr ppor. Artur SAMSEL – kapelan 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, ppłk Robert GRODZIŃSKI – zastępca dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Obecny był ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – Kapelan Krajowy LMiR. Władze samorządowe reprezentowali: mgr Mirosław AUGUSTYNIAK – radny sejmiku mazowieckiego, mgr Marcin GRABOWSKI – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, dr inż. Stanisław KUBEŁ – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI V-ce Starosta oraz mgr Bartosz PODOLAK – wójt gminy Rzekuń, Jerzy BAUER – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych Powiatu Ostrołęckiego - st. bryg, Jarosław WILGA oraz st. bryg. w st. sp. Janusz GŁOWACKI z Państwowej Straży Pożarnej, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM LMiR, kmdr dr Józef KOWALEWSKI i kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – v-ce prezesi OM LMiR oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członek Zarządu OM LMiR, koło LMiR WISWAR w Warszawie –kpt.ż.ś. Witold GINTER i czł. zarządu Waldemar BYTNER. „Wody Polskie” reprezentował mgr inż. Wojciech SKOWYRSKI - Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia była delegacja przedstawicieli Żeglugi Śródlądowej z Wrocławia: mgr Aleksandra MOSLER –Kierownik Pionu Nadzoru nad Żeglugą, Jerzy GŁÓD – młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą , kpt. ż ś. Waldemar RYBICKI – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz ks. Jan KLESZCZ – Kapelan Krajowy Marynarzy Żeglugi Śródlądowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” oraz „Słuchajcie Wszyscy” przez sygnalistów Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR st. bsm. Jarosława MORAWSKIEGO i mar. Artura MORAWSKIEGO oraz po wykonaniu przez chór młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu pod dyrekcją mgr Agnieszki MAJEWSKIEJ, Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ powitała uczestników i wygłosiła słowo wstępne.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Honorowe Komandorie Pro Fluminibus Polonorum nadane przez prezesa Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie otrzymali:

 1. ks. prałat gen. bryg. dr Sławomir ŻARSKI,
 2. kmdr Piotr SMELA, zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich,
 3. kmdr Marek CZARNECKI, dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej,
 4. ppłk Robert GRODZIŃSKI, zastępca dowódcy 22.Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie,
 5. mgr Bartosz PODOLAK, wójt gminy Rzekuń
 6. prezes Janusz PIŃKOWSKI, właściciel „Zielonego Zakątka” w Susku Starym.

Organizatorzy wydarzenia, w osobach kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA, mgr Hanny POTAPOWICZ oraz prezesa Janusza PIŃKOWSKIEGO, zostali wyróżnieni pamiątkowymi ryngrafami, które zostały wręczone przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego dr. inż. Stanisława KUBŁA.

Z kolei, uczestnicy wydarzenia wysłuchali referatów historycznych, które wygłosili dr Jerzy KIJOWSKI - v-ce Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, red. Aleksander GOSK – v-ce dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz mgr Piotr RAFALSKI – członek rodziny ppor. mar. Jerzego KRĘPSKIEGO – uczestnika walk w roku 1920.

Ważnym punktem wydarzenie było odsłonięcie pamiątkowych tablic w parku okalającym obiekty w Susku Starym. Były to tablice poświęcone postaciom: św. JANA PAWŁA II, bł. kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO, bł. księdza komandora Władysława MIEGONIA - pierwszego kapelana Marynarki Wojennej RP, ppor. Jerzego KRĘPSKIEGO z I Batalionu Pułku Morskiego, 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz rotmistrza Witolda PILECKIEGO.Wydarzenie uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Rzekuniu. Uroczystość zakończyło spotkanie integracyjne.

 

TANEW – CIEKAWA RZEKA NA ROZTOCZU

Jedną z ciekawostek geograficznych i hydrologicznych Roztocza jest rzeka Tanew. Tanew jest ciekiem wodnym o długości ok. 114 km. Wypływa ona z bagien między wsiami Huta Stara i Złomy Ruskie, a uchodzi do Sanu, którego jest prawym dopływem, w Ulanowie – miejscowości znanej z tradycji flisackich oraz z działalności na rzecz LMiR.  Rzeka ma liczne meandry a jej głębokość zmienia się w zależności od podłoża. Główne jej dopływy to Wirowa, Jeleń, Sopot i Szum. Tanew nie jest rzeką żeglowną, a jej przeciętna szerokość nie przekracza 10 metrów.

Ze względu na uwarunkowania geologiczne, woda w rzece Tanew ma barwę żółto-brunatną. Wynika to z zawartości żelaza i manganu. Jednakże, żyją w niej liczne ryby słodkowodne, a rzeka przyciąga liczne rzesze wędkarzy.  To co jest charakterystyczne dla Tanwi, to fakt, że jej bieg jest poprzecinany licznymi progami skalnymi – ułożonymi w poprzek biegu rzeki. Zwykle mają one kilkadziesiąt centymetrów wysokości i przez lokalną społeczność są określane jako „szumy” lub „szypoty”. Woda po przejściu przez progi miesza się z powietrzem i wydaje charakterystyczny dźwięk – zbliżony do odgłosu z wodospadu czy katarakty (tak jak na Nilu). To zjawisko znacznie poprawia bilans tlenowy wody – stąd możliwość egzystowania rożnych form flory i fauny rzecznej. Najbardziej typowe miejsce, gdzie tego rodzaju zjawiska można zaobserwować to „Szumy” usytuowane niedaleko miejscowości Susiec położonej w Rezerwacie Przyrody nad Tanwią niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Mimo przeszkód w korycie rzeki, Tanew jest atrakcyjnym akwenem dla kajakarzy, zwłaszcza tych, szukających mocnych wrażeń.

W miejscowości Borowiec w Gminie Łukowa, znajduje się ciekawy obiekt hydrotechniczny – jaz. Wybudowany on został kilkadziesiąt lat temu i miał za zadanie regulować poziom wody stosownie do potrzeb. Jednakże, obecnie, jaz wymaga doinwestowania, albowiem jego stan techniczny jest nienadzwyczajny. Stanowi on ciekawostkę dla turystów odwiedzających Roztocze, a na mapach i przewodnikach turystycznych figuruje jako „Zapora na Tanwi – Borowiec”.

Z pewnością, Tanew jest warta polecenia turystom, którzy pragną poznać piękno Doliny Roztocza, obejrzeć malownicze krajobrazy i poznać urok tamtejszych lasów.

 

101. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W RZEKUNIU

W niedzielę 22 sierpnia, w Rzekuniu – miejscowości zlokalizowanej 5 km na wschód od Ostrołęki miały miejsce uroczystości 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. W tym szczególnym miejscu, na cmentarzu parafialnym, znajdują się groby 53 marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego i 18 ułanów 2. Pułku Ułanów Grochowskich poległych na przedpolach Ostrołęki w czasie inwazji bolszewickiej w roku 1920.  Rzeczone uroczystości stanowią element lokalnej tradycji, jako że, po zmianach ustrojowych w roku 1989 odbywają się corocznie.

22 sierpnia br. obchody 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej obejmowały mszę świętą w lokalnym kościele - celebrowaną przez ks. kan. dr Jacka CZAPLICKIEGO – wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i delegata J.E. Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej bp. dr Janusza STĘPNOWSKIEGO oraz ks. Krzysztofa GÓRSKIEGO – proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Drugim elementem obchodów były uroczystości zgodne z ceremoniałem wojskowym.

Msza święta odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych Komendy Portu Wojennego w Gdyni, 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa, Grup Rekonstrukcyjnych 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki, lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół. W trakcie mszy, znakomitą homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI, w której mocno zaakcentował istotny element aksjologiczny, którym jest patriotyzm.

Po mszy, na dziedzińcu kościoła, rozpoczęła się wojskowa część uroczystości. Po meldunku, który Dowódcy Garnizonu płk Leszkowi IWAŃCOWI złożył Dowódca Uroczystości ppłk Rafał MAJBAŃSKI oraz po przeglądzie pododdziałów, Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą tamburmajora sierż. Michała KRYŃSKIEGO wykonała cztery zwrotki Hymnu Narodowego. W tym czasie, poczet flagowy z 22 WOK dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Następnie, uformował się pochód - prowadzony był przez ppłk Rafała MAJBAŃKIEGO i orkiestrę - który udał się na Cmentarz Parafialny, W przemarszu uczestniczyły: pododdział 22 WOK ze sztandarem, poczty sztandarowe, kawalerzyści, osoby zaproszone, młodzież szkolna oraz społeczność lokalna.

Po dotarciu uczestników na cmentarz, odbył się Apel Pamięci, który odczytał por. Marcin CHEŁCHOWSKI z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce przy dźwiękach tremolla wykonywanego przez werblistę. Kolejnym elementem uroczystości była salwa honorowa, po której trębacz odegrał Hasło Wojska Polskiego. Poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Sygnał „Śpij kolego” zakończył tę część wydarzenia. Finalnym elementem ceremonii było złożenie przez Dowódcę Uroczystości ppłk Rafała MAJBAŃSKIEGO meldunku o zakończeniu obchodów Dowódcy Garnizonu płk Leszkowi IWAŃCOWI.

Na uwagę zasługuje fakt, że w uroczystości w Rzekuniu uczestniczył 98-letni weteran II Wojny Światowej ppłk Antoni ZIENKIEWICZ (rocznik 1923) żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Mimo doznanych represji w okresie komunizmu, oficer jest nadal w dobrej kondycji zdrowotnej i mimo zaawansowanego wieku, bardzo dobrze się prezentował w okutej rogatywce oraz mundurze z bryczesami i długimi butami oficerskimi. Całości munduru dopełniał pas oficerski z koalicyjką. Panie Pułkowniku! Tak trzymać!

Co było ważne w trakcie obchodów, to udział młodzieży z Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu, którego opiekunem jest mgr Edyta MORAWSKA. Młodzież podkreśliła swój związek z organizacją nie tylko przez marynarskie kołnierze i proporce LMiR, ale również zademonstrowała odpowiednią postawę patriotyczną i wzorowe zachowanie w czasie trwania obchodów. Gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości Koło Szkolne LMiR będzie się dynamicznie rozwijać.

Na obchodach 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu przybyła znaczna liczba zaproszonych gości. Między innymi, władze samorządowe reprezentowali dr Stanisław KUBEŁ – Starosta Ostrołęcki oraz mgr Bartosz PODOLAK – Wójt Gminy Rzekuń. Z Marynarki Wojennej, na uroczystości w Rzekuniu przybyli kmdr Piotr SMELA – Zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich – reprezentujący Szefa COM wiceadmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO oraz kmdr Marek CZARNECKI – Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP – reprezentujący Dowódcę 3 Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława JURKOWLAŃCA.  Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, V-ce Prezes – kmdr Józef KOWALEWSKI, Sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM LMiR.

W czasie spotkania nieformalnego po zakończeniu uroczystości, dyskutowano na temat współpracy organów samorządowych, wojska i organizacji pozarządowych w obszarze wychowania patriotycznego i narodowego dziedzictwa kultury.

 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO W RYBIENKU LEŚNYM W DNIU 15 SIERPNIA 2021

Corocznie, z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w roku 1920, na terenie całego kraju, odbywają się uroczyści upamiętniające to ważne historyczne wydarzenie. Również, w Rybienku Leśnym (eleganckiej, wschodniej dzielnicy Wyszkowa), co roku mają miejsce obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Jest to miejsce szczególne dla lokalnej społeczności, albowiem, w roku 1920 po inwazji bolszewików, W Rybienku Leśnym, na lewym brzegu Bugu sowiecka „czerezwyczajka” dokonała okrutnego mordu na siedmiu polskich żołnierzach dowodzonych przez ppor. Antoniego WOŁOWSKIEGO.  Miejsce kaźni upamiętnia pomnik wzniesiony w tym miejscu przez mieszkańców w okresie międzywojennym.

W niedzielę, dnia 15 sierpnia 2021, o godz. 11.00, w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski została odprawiona okolicznościowa msza, którą celebrował tamtejszy proboszcz ks. Jarosław BALIKOWSKI. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, przedstawiciele władz lokalnych – zarówno miejskich jak i powiatowych z v-ce burmistrz Wyszkowa dr Anetą KOWALEWSKĄ oraz starostą mgr Jerzym ŻUKOWSKIM, oficerowie Wojska Polskiego, oficerowie Policji i Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Związku Piłsudczyków RP z prezesem Okręgu Nadbużańskiego płk ZP Sylwestrem RANISZEWSKIM, harcerze, młodzież szkolna z klas mundurowych oraz społeczność lokalna. Ponieważ dzień 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego, stąd liczna obecność zarówno żołnierzy służby czynnej jak i rezerwistów. Obecni byli, między innymi, ppłk dr Antoni BALCERKIEWICZ, ppłk mgr inż. Mirosław BORUC – prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wyszkowie oraz mjr mgr inż. Paweł KRAJEWICZ – zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentował kmdr dr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes ds. edukacji, kultury i mediów.

Po zakończeniu celebry w kościele, uformował się korowód, który, pod rytm werbla, przemaszerował do miejsca w którym znajduje się pomnik pomordowanych (ok. 600 m). W trakcie przemarszu oraz podczas uroczystości przy pomniku, uczestniczyli sygnaliści z Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR – st. bsm. Jarosław MORAWSKI, st. mat Piotr FILIPIAK oraz mar. Artur MORAWSKI.

Po przybyciu uczestników do miejsca docelowego, został odegrany sygnał „BACZNOŚĆ”, a następnie „SŁUCHAJCIE WSZYSCY”. Po Hymnie Narodowym, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, w trakcie czego, werblista wykonywał „tremolo”. Regulaminowym uzupełnieniem tej części uroczystości było odegranie „HASŁA WOJSKA POLSKIEGO”, a następnie st. bsm. Jarosław MORAWSKI wykonał sygnał „ŚPIJ KOLEGO”. Osoba prowadząca uroczystość podziękowała uczestnikom za udział w obchodach i zaprosiła na kolejne wydarzenie, którym była projekcja filmu historycznego nt. Bitwy Warszawskiej w znajdującym się nieopodal obiekcie o nazwie „Leśny Dworek”.

Uroczystości w Rybienku Leśnym wpisały się w specyficzną tradycje tamtejszej społeczności i stanowią bezsprzecznie element lokalnego dziedzictwa. Należą się za to wyrazy uznania.