OBCHODY ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ RP W WARSZAWIE

Corocznie, z inicjatywy Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP – Koło nr 7, mają miejsce obchody Święta Marynarki Wojennej przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tegoroczne uroczystości odbyły się w dniu 27 lipca (w niedzielę) o godzinie 12.00.

Po oficjalnym wystąpieniu sekretarza Koła nr 7 SO MW kmdr ppor. Stanisława TOPOLA, w którym zawarty był zarówno rys historyczny Marynarki Wojennej RP, jej etos i rola w społeczeństwie polskim, delegacja Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, czemu towarzyszyło tremolo wykonane przez werblistę Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po odegraniu przez trębacza – również z OR WP - regulaminowych sygnałów, uczestnicy wydarzenia wpisali się do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Garnizonu Warszawa.

W ceremonii na Placu Piłsudskiego uczestniczyli, miedzy innymi: kontradmirał Kazimierz GŁOWACKI – honorowy prezes Koła nr 7 SO MW, kmdr Zbigniew SMOLIŃSKI – urzędujący prezes, wspomniany wyżej kmdr ppor. Stanisław TOPOL – sekretarz oraz ks. kmdr Janusz BĄK  - kapelan. Obecna była również delegacja kadry dydaktycznej i młodzieży – uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP z miasta Wołomin. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentował kmdr Józef KOWALEWSKI.

Wydarzenie w dniu 27 czerwca wzbudziło znaczne zainteresowanie zgromadzonej publiczności, zwłaszcza turystów z Niderlandów, którzy zadawali oficerom liczne pytania na temat charakteru uroczystości.

 

 

REZERWIŚCI MARYNARKI WOJENNEJ NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Historia Marynarki Wojennej RP, jej tradycje oraz etos bezsprzecznie stanowią element narodowego dziedzictwa. Liczne organizacje pozarządowe zajmują się upowszechnianiem tychże wartości; a szczególną rolę, w tym zakresie, mają, miedzy innymi, Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej. Jednakże, ostatnio pojawiła się kolejna grupa entuzjastów i działaczy – pochodzących głównie z Ziemi Łódzkiej, którzy również obrali sobie za cel wspieranie i upowszechnianie działalności Marynarki Wojennej. Grupę tę stanowi zarejestrowane w dniu 16 kwietnia 2021 Sądzie Rejonowym w Kaliszu STOWARZYSZENIE REZERWISTÓW MARYNARKI WOJENNEJ.

W grupie inicjatywnej Stowarzyszenia, znalazł się urodzony na ziemi Wyszkowskiej (konkretnie - w miejscowości Długosiodło) mar. rez. Janusz SĘPKOWSKI – absolwent Szkoły przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie. Jako nastolatek, miał okazję poznać legendarnego ppor. mar. Kazimierza DEPTUŁĘ – weterana służby konwojowej na Atlantyku w czasie II Wojny Światowej, który zaszczepił mu fascynację morzem i służbą na morzu. Po ukończeniu szkoły, młody Janusz zgłosił się do zasadniczej służby wojskowej we Flocie. Po zaliczeniu cyklu unitarnego i specjalistycznego w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, otrzymał przydział do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Jednakże, zamiłowania muzyczne i umiejętność gry na trąbce, którą nabył jako nastolatek, spowodowały, że został przyjęty jako muzyk-instrumentalista do Orkiestry MW w Świnoujściu, która w tym czasie działała pod batutą kmdr ppor. mgr Edwarda DOBIJAŃSKIEGO.

Obecnie Stowarzyszenie Rezerwistów Marynarki Wojennej liczy około 20 członków zamieszkujących cały kraj. Prezesem Stowarzyszenia jest mar. rez. Roman SZYCHOWSKI, funkcję sekretarza pełni st. mar. Tomasz JANUSZEWSKI, a skarbnikiem jest st. mar. Tomasz MATUSZEWSKI. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest mł. chor. mar. Janusz SIDOROWICZ, a członkiem ww. Sądu jest wspomniany mar. Janusz SĘPKOWSKI.

Stowarzyszenie jest organizacją dość młodą; jednakże, jest niesłychanie aktywne. Członkowie SR MW uczestniczą w licznych wydarzeniach patriotycznych na terenie całego kraju, a w czerwcu 2021, uczestniczyli w centralnych obchodach Dnia Marynarki Wojennej w Gdyni. Przedstawiciele organizacji byli obecni na Monte Casino i w Niderlandach w miejscach szlaku bojowego gen. Stanisława MACZKA. Członkowie SR MW przykładają wielu starań o wizerunek i prestiż organizacji – zawsze widać ich w nienagannych mundurach i z regulaminowym zachowaniem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania, marynarzom ze Stowarzyszenia należą się gratulacje i wyrazy uznania. Panowie! TAK TRZYMAĆ!

 

ŚWIĘTO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU 2-5.07.2021r

W okresie między 3 a 5 lipca 2021, w polskiej stolicy żeglugi śródlądowej, tj. we Wrocławiu miały miejsce obchody Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej. Dzień 3 lipca ważny jest z perspektywy historycznej, ze względu na upamiętnienie działań Flotylli Pińskiej w roku 1919, kiedy to desant oddziału marynarzy i żołnierzy piechoty na rzece Jasiołdzie zapewnił Polakom zdobycie miejscowości Horodyszcze. Zasadnicze święto obchodzone było w niedzielę dnia 4 lipca, jednakże; szereg wydarzeń towarzyszących temu świętu miał miejsce zarówno w sobotę 3 lipca jak i w poniedziałek 5 lipca.

Kulminacją Dnia Marynarza ŻŚ, była bezsprzecznie niedzielna msza polowa celebrowana na pokładzie statku MS. VRATISLAVIA zacumowanego przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego z udziałem J. E. prof. dr hab. Andrzeja SIEMIENIEWSKIEGO – Ordynariusza Diecezji Legnickiej oraz ks. Jana KLESZCZA – Kapelana Krajowego Marynarzy Żeglugi Śródlądowej.

Przed rozpoczęciem celebry, uczestnicy zostali powitani przez Dyrektora U. Ż. Ś. we Wrocławiu. Swoją obecnością, uroczystość zaszczycili, między innymi: V-ce Minister Grzegorz WITKOWSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, kpt. ż. ś. Krzysztof WOŚ - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, mgr Beata ORLIK - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych, kpt. ż. ś. mgr Maciej GROMEK – Dyrektor Ekspozytury U. Ż. Ś. w Warszawie. Poczet Sztandarowy został wystawiony przez Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu; obecny był Dyrektor Szkoły mgr Paweł ZAPART oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ kpt. ż. ś. Waldemar RYBICKI. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz OM.

W trakcie uroczystości, Minister Grzegorz WITKOWSKI odczytał adres okolicznościowy od Ministra Marka GRÓBARCZYKA oraz przekazał na ręce J. E. Ordynariusza Diecezji Legnickiej dar wotywny w postaci artefaktu - pięknej łodzi wykonanej z bursztynu wydobytego z przekopu Mierzei Wiślanej.

Po zakończeniu mszy polowej, miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. Andrzej POTAPOWICZ wręczył dwie komandorie PRO FLUMINIBUS POLONORUM. Recipientami wyróżnienia zostali kpt. ż. ś. dr Krzysztof WOŚ oraz kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ. Z kolei, grupa zasłużonych pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej została odznaczona Medalami „Za Długoletnią Służbę”, a wręczenia odznaczeń dokonali Minister Grzegorz WITKOWSKI oraz Dyrektor U.Ż.Ś. we Wrocławiu kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ. Również, w tej części uroczystości, okolicznościowe przemówienie wygłosiła Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ.

Oprawę muzyczną, zarówno mszy polowej jak i pozostałych uroczystości, zapewniła Orkiestra Dęta Miejska Górka pod dyrekcją kapelmistrza mgr Damiana RUSKOWIAKA – absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Uroczystościami towarzyszącymi Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej było złożenie wieńców pod Pomnikiem Marynarzy Flotylli Pińskiej oraz na grobach kmdr Stefana FRANKOWSKIEGO oraz kmdr Mieczysława WRÓBLEWSKIEGO – oficerów wielce zasłużonych w procesie kształcenia i wychowania nawigatorów żeglugi śródlądowej we Wrocławskim Węźle Wodnym w powojennym okresie formatywnym.

Organizatorom i realizatorom tego pięknego wydarzenia należą się wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za łączenie etosu marynarza żeglugi śródlądowej i tradycji marynarskich pochodzących z okresu działalności Flotylli Pińskiej. W pierwszej kolejności, adresatem tych słów jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz własnym dziękuję inicjatorom  i organizatorom uroczystych obchodów Dni Marynarzy Rzecznych we Wrocławiu za zaproszenie na uroczystości. Szczególnie  dziękuję Panu kpt. ż. ś. dr Janowi PYŚ -  dyrektorowi UŻŚ,  z którym Okręg Mazowiecki współpracuje od wielu lat.

Upamiętnienie roli i etosu marynarzy żeglugi śródlądowej w historii Polski, kultywowanie tradycji przedwojennego Święta Flotylli Rzecznych jest niezwykle istotne dla naszej – liczącej ponad sto lat - organizacji.

Dzisiejsze wydarzenia stanowią formę oddania hołdu marynarzom ze śródlądzia, którzy zostawili trwały ślad swej pracy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej, śródlądowych dróg wodnych, budowy portów, stoczni , edukacji morskiej i rzecznej oraz obrony kraju . Są również niezwykle ważne dla aktualnej sytuacji w żegludze śródlądowej. Gromadzą tu całe środowisko osób zatroskanych o stan i przyszłość żeglugi śródlądowej. Są tu dziś wszyscy, którzy głęboko w sercu mają by uczynić żeglugę śródlądową ważną gałęzią wzrostu gospodarczego kraju, podnieść jej rangę i znaczenie.

Liga Morska i Rzeczna, którą reprezentuję,  kontynuuje działalność  pierwszej polskiej organizacji społecznej o tradycjach patriotycznych i profilu morskim i rzecznym tj. ”Bandery Polskiej”.

Przed odzyskaniem Niepodległości już 1 – października 1918r, grono patriotów, oficerów Marynarki Wojennej pełniących wcześniej służbę w Marynarkach Wojennych państw zaborczych - z kontradmirałem Kazimierzem Porębskim - prezesem - utworzyło stowarzyszenie, którego celem było wytycznie kierunków rozwoju Niepodległej Polski, rozwój gospodarczy kraju w oparciu o wykorzystanie walorów Morza Bałtyckiego, wodnych zasobów śródlądowych, rzek i jezior. Ci ludzie podjęli pracę budowy od podstaw polskiej gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej, kultury morskiej i rzecznej, edukacji oraz Marynarki Wojennej na morzu i na rzekach. Trwały ślad ich działalności to port w Gdyni, magistrala węglowa Śląsk-Gdynia, powstanie Polskiej Folty Handlowej, przedsiębiorstw żeglugowych, portów, stoczni, szkolnictwa zawodowego. Ludzie morza i rzek zdali również egzamin z miłości do ojczyzny, broniąc jej w 1920 roku i  we wrześniu 1939, a później walcząc na wielu morzach i oceanach o odzyskanie utraconej wolności. Dzisiejsza Liga kontynuuje cele ojców założycieli organizacji, popiera i organizuje wiele inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i wychowawczych, prowadzi edukację wśród młodzieży i dzieci szeroko rozumianej gospodarki wodnej aby uświadomić młodej generacji Polaków, że „dostęp do morza i żeglowne rzeki to skarb, który trzeba wykorzystać dla dobra Polski i jej mieszkańców”. Drogi wodne mają istotne znaczenie dla naszej cywilizacji, naszej gospodarki, nauki i wypoczynku.

Mając na uwadze i realizując nasze założenia i cele, które uważamy za bezwzględny priorytet, mamy szansę uczynić Nasz Kraj rozwiniętym regionem europejskim, w którym gospodarka wodna i żegluga śródlądowa ma kapitalne znaczenie. Szeroki front prac modernizacyjnych na rzekach i kanałach, przedstawiony przez moich przedmówców daje nadzieję na stworzenie warunków funkcjonowania żeglugi na rzekach by włączyć je w Europejską sieć dróg wodnych, to nasza droga do integracji i dobrobytu.

Działalności Polaków na śródlądziu powinno przyświecać hasło

POLONIA FLUMINIBUS SEMPER FIDELIS EST. POLSKA JEST WIERNA SWOIM RZEKOM.


 

ZAWARCIE MATRIMONIUM Z UDZIAŁEM ORKIESTRY LMiR

Dnia 29 maja 2021 o godzinie 16.30 w podwarszawskich Ząbkach, w Kościele Miłosierdzia Bożego związek małżeński zawarli Hubert ŻYLUK – muzyk instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej – mieszkaniec Pułtuska oraz Aleksandra STRZYŻEWSKA rodem z Warszawy. Stało się tradycją w orkiestrze, że jeżeli muzyk OR LMiR bierze ślub, to zespół zapewnia oprawę muzyczną tego rodzaju wydarzenia.  I tak było również tym razem.

Sobotni występ był pierwszym publicznym pojawieniem się OR LMiR po długim okresie ograniczeń wynikających z pandemii. Orkiestra wykonała pełną oprawę muzyczną uroczystości ślubnej w kościele z repertuarem stosownym dla tego rodzaju sytuacji. Oczywiście, nie mogło zabraknąć tradycyjnego Marcia Nuziale Wagnera, Intrady Janiszewskiego oraz Jupitera Holsta. Poza tym, po mszy orkiestra przemieściła się na schody kościoła i tamże wykonała kilka marszy wojskowych, by uczynić atmosferę wydarzenia bardziej radosną - ku uciesze Pary Młodej i zaproszonych gości.

Po bankiecie weselnym, nowożeńcy udali się w podróż poślubną na dalekie, egzotyczne i malownicze Bałkany. Młodej Parze, dowództwo oraz muzycy OR LMiR życzą zdrowia, szczęścia i małżeńskiej harmonii na nowej drodze życia.

 

 

Uroczystości pogrzebowe dowódcy MW RP adm. Floty Ryszarda ŁUKASIKA

ADM. FLOTY RYSZARD ŁUKASIK –
WYSTĄPIENIE PREZESA LMiR NA UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

Dnia 9 czerwca 2021, w Kościele Garnizonowym w Gdyni przy ul. Inż. Śmidowicza, a następnie na Cmentarzu Marynarki Wojennej RP na Oksywiu, miały miejsce uroczystości pogrzebowe dowódcy MW RP w latach 1996 – 2003 adm. Floty Ryszarda ŁUKASIKA, który odszedł na wieczną wachtę w dniu 26 maja. Ligę Morską i Rzeczną na rzeczonych uroczystościach reprezentował Prezes kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, którego wystąpienie zamieszczamy poniżej.

…”W dniu dzisiejszym, żegnamy wybitnego dowódcę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej admirała floty Ryszarda ŁUKASIKA.  Zmarły to nie tylko Kawaler Krzyża PRO MARI NOSTRO oraz PIERŚCIENIA HALLERA, ale również wielki przyjaciel i sojusznik Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wielkie zasługi zmarłego admirała były już wielokrotnie wymieniane,  a do największych należy zaliczyć Jego wkład w integrację Marynarki Wojennej w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wzbogacenie  zasobów floty we fregaty i okręty podwodne.  Jednakże, co jest istotne w Jego dokonaniach – to wykreowanie ESPRIT DE CORPS Marynarki Wojennej RP, gdzie godność, etos oraz tradycja mają kapitalne znacznie.

Admirał był wielkim sprzymierzeńcem Ligi Morskiej i Rzecznej, co manifestowało  się w Jego bezinteresownej pomocy w realizacji zadań statutowych naszej organizacji. Liczne przedsięwzięcia LMiR zostały przeprowadzone dzięki Jego przychylności i zrozumieniu priorytetów – których istotę stanowi Polska Morska Racja Stanu.

Dziś, żegnamy Pana  Admirała jako, nie tylko wybitnego dowódcę, mentora i profesora, ale również jako Europejczyka – człowieka dla którego wzorce aksjologiczne stanowią istotny element w trwaniu Polskiej Floty, jej tradycji i nieprzemijającej wartości.

REQUIESCAT IN PACE”…

Na zakończenie swojego wystąpienia, Prezes LMiR dodał:


…Dla upamiętnienia życia i dokonań oraz ocalenia od zapomnienia pragnę przytoczyć wiersz kpt. ż. w. Andrzeja LISZEGI „Z Kapitańskiej Księgi Pamięci – Odeszli na Wieczną Wachtę”:


Gdy serce bić już przestaje
Zmęczone oczy zawodzą
Admirałowie nie umierają
Na wieczną wachtę odchodzą

Żeglugi po Wielkiej Mgławicy
Nic im już nie utrudnia
Od Wielkiej Niedźwiedzicy
Aż hen po Krzyż Południa.

Nawigując bez przeszkód
Po gwiazd pełnym niebie
Nie czują się tam obco -
Są bowiem wciąż u siebie.

Dziękujemy Ci Admirale, spoczywaj w pokoju.”…

0


 

OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE

W dniu 21 maja, w Ostrołęce, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11, miały miejsce obchody Dnia Strażaka. Ze względu na wieloletnią współpracę pożarników z Ostrołęki z Okręgiem Mazowieckim Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciele Zarządu Okręgu zostali również zaproszeni do uczestnictwa w ww. uroczystości.

Na uroczystość przybyli:  Senator RP Robert MAMĄTOW, Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz KOWSZUN, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marcin GRABOWSKI,  Prezydent Miasta Ostrołęka Łukasz KULIK, Starosta Ostrołęcki dr Stanisław KUBEŁ, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce, st. bryg. w st. spocz. Janusz GŁOWACKI, kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Zdzisław GRZEGORCZYK,  Prezes Okręgu Mazowieckiej Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, V-ce Prezes kmdr Józef KOWALEWSKI oraz Sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ.

O godzinie 11.00, na placu apelowym, przy dźwiękach Marsza Generalskiego, oficer prowadzący, złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów st. bryg. Mariuszowi KOWSZUNOWI. Następnie wciągnięto na maszt flagę państwową i został odegrany Hymn Narodowy. Po przywitaniu uczestników przez Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Jarosława WILGĘ, zostały odczytane rozkazy personalne dotyczące mianowania funkcjonariuszy pożarnictwa na kolejne stopnie oraz dokonano wręczenia odznaczeń resortowych.

Uroczystość w dniu 21 maja stanowiła sposobność by wyróżnić odznaczeniami LMiR osoby, które mają znaczne zasługi dla rozwoju i ochrony śródlądowych dróg wodnych. Zatem, Honorowymi Komandoriami PRO FLUMINIBUS POLONORUM wyróżniono następujące osoby:

  • dr Stanisława KUBŁA – Starostę Powiatu Ostrołęckiego;
  • st. bryg. mgr inż. Jarosława WILGĘ – Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce;
  • st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Janusza GŁOWACKIEGO – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce.

Odznaczenia i dyplomy wręczyli Prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz V-ce Prezes kmdr Józef KOWALEWSKI w asyście Sekretarza OM mgr Hanny POTAPOWICZ.

Odczytany zostały adres okolicznościowy od Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja WĄSIKA, po czym dokonano prezentacji nowego samochodu służbowego do zadań operacyjnych zakupionego ze środków Urzędu Miasta Ostrołęka, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta i Gminy Myszyniec. Pojazd został poświęcony przez Kapelanów Straży Pożarnej.

Ostatnią częścią uroczystości były indywidualne wystąpienia zaproszonych gości. Podziękowania dla strażaków za wytrwałą służbę i zaangażowanie w niesieniu pomocy skierowali: Senator RP Robert MAMĄTOW, Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz KOWSZUN, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marcin GRABOWSKI,  Prezydent Miasta Ostrołęka Łukasz KULIK, Starosta Ostrołęcki dr Stanisław KUBEŁ, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce st. bryg. w st. spocz. Janusz GŁOWACKI oraz Kapelan Powiatowy strażaków ks. kan. Zdzisław GRZEGORCZYK. Przesłanie Okręgu Mazowieckiego z okazji strażackiego święta odczytała Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ.

 

10. ROCZNICA ŚMIERCI KMDR ADAMA RESZKI

8 maja br. minęła   10-ta rocznica śmierci kmdr por. kpt. ż. ś. Adama RESZKI – Szypra Generalnego Wiślanego Flisu LMiR – Kawalera Pierścienia Hallera i Krzyża PRO MARI NOSTRO, byłego szefa Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej, historyka i nautologa, nauczyciela wielu pokoleń marynarzy żeglugi śródlądowej.  Na wcześniejszych stronach naszej witryny Internetowej, przedstawialiśmy sylwetkę oficera i szerokie spektrum Jego dokonań i zamieściliśmy liczne fotografie.

We czwartek, 13 maja 2021 o godzinie 11.00, z tejże okazji, przyjaciele Komandora oraz przedstawiciele Jego najbliższej rodziny zabrali się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalić znicze na grobie wielce zasłużonego dla LMiR oficera.
Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali: Prezes OM LMiR – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ, V-ce prezes – kmdr dr Józef KOWALEWSKI oraz Sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ. Obecny był również st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK – b. komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu.

Obecni byli przedstawiciele rodziny Komandora tj. córka mgr Mirosława NIEDZIAŁEK wraz z małżonkiem mgr Włodzimierzem NIEDZIAŁKIEM. Obydwoje, to emerytowani wieloletni, wielce zasłużeni pracownicy Służby Konsularnej RP.
Czwartkowe spotkanie stanowiło sposobność, by, nie tylko, wspomnieć osobę Komandora, Jego zasługi, ale również, podkreślić ustanowione przez Niego wzorce aksjologiczne oraz etos marynarza żeglugi śródlądowej.